kalibracja kamer termowizyjnych

Producent: FLIR Systems

Opis produktu

Czy masz świadomość, że nieskalibrowana kamera termowizyjna może podawać błędne wyniki?

Uzyskane dane pomiarowe mogą być mało wiarygodne, co może poddawać w wątpliwość efekty twojej pracy.

Jeśli chcesz, aby Twoja kamera wskazywała wiarygodne odczyty, pamiętaj o konieczności jej regularnej kalibracji.

Kalibracja kamer termowizyjnych ma na celu ustalenie wartości wskazywanych przez przyrząd, w stosunku do odpowiadających im wartości wzorca miar.

Kalibracja temperaturowa kamery termowizyjnej jest funkcją nieliniową, dlatego aby sprawdzić jej poprawność należy wykonać co najmniej dwa lub więcej pomiarów w różnych punktach zakresu pomiarowego. Jako wzorzec promieniowania w podczerwieni stosuje się techniczny model ciała doskonale czarnego, którego emisyjność jest bliska 1, a temperatura wnęki jest kontrolowana z dużą precyzją. 

Kalibracji możesz dokonać:
 

 • W AKREDYTOWANYM LABORATORIUM,
  JEST ONA PRZEPROWADZANA ZGODNIE Z ISO 17025

Czynności wykonywane podczas kalibracji:

 1. Sprawdzenie kalibracji obiektywów.
 2. Rekalibracja kamery.
 3. Możliwość kalibracji do +1200˚C, w zależności od modelu.
 4. Przeprowadzenie testu jakości.
 5. Przyklejenie naklejki kalibracyjnej informującej o kolejnej kalibracji.
 6. Przygotowanie certyfikatu kalibracji.

 

 • W SERWISIE PRODUCENTA,
  JEST ONA PRZEPROWADZANA ZGODNIE Z ISO 9001

Czynności wykonywane podczas kalibracji:

 1. Sprawdzenie poprawności działania kamery.
 2. Sprawdzenie kalibracji fuzji  oraz ustawienia lasera.
 3. Sprawdzenie wewnętrznych połączeń oraz elementów PCB.
 4. Czyszczenie wizjera oraz sprawdzenie optyki.
 5. Aktualizacja oprogramowania wewnętrznego kamery.
 6. Wykonanie drobnych napraw.
 7. Sprawdzenie i/ lub poprawienie jednorodności obrazu.
 8. Sprawdzenie kalibracji obiektywów.
 9. Sprawdzenie kompensacji temperatury otoczenia.
 10. Rekalibracja kamery.
 11. Możliwość kalibracji kamer do +2000˚C, w zależności od modelu.
 12. Przeprowadzenie testu jakości.
 13. Przyklejenie naklejki kalibracyjnej informującej o kolejnej kalibracji.
 14. Przygotowanie certyfikatu kalibracji. Możliwość uzyskania rozszerzonego certyfikatu z punktami pomiarowymi.
   
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

 

Zapytaj o przedmiot