kalibracja Producenta

Producent: PCB Piezotronics

Opis produktu

PCB PIEZOTRONICS

Kalibrowane produkty

PCB Piezotronics Inc. dokonuje kalibracji swoich produktów oraz analogicznych produktów innych producentów.

Rodzaje kalibrowanych produktów:

 • czujniki przyśpieszenia / prędkości drgań, typu: ICP®/ IEPE / ładunkowe / prądowe 4 – 20 mA / MEMS, w tym czujniki do mierzenia udarów;
 • czujniki ciśnienia dynamicznego, w tym czujniki do pomiaru ciśnienia fali uderzeniowej eksplozji, typu blast probe;
 • młotki modalne;
 • mikrofony pomiarowe;
 • czujniki siły dynamicznej;
 • elektronika: kondycjonery ICP®/ IEPE, konwertery ładunku;
 • i inne.

 

Korzyści z regularnej kalibracji sprzętu pomiarowego

Pytanie „Dlaczego i kiedy kalibrować?” można zamienić na inne pytanie: „Jakie będą koszty błędnego pomiaru?”. Jakie będą koszty unieważniania danych oraz ponownego pomiaru (o ile jest on możliwy), gdy okaże się, że czujnik był zepsuty lub kanał pomiarowy pokazywał nieprawidłowe odczyty? Odpowiedzi na te pytania mogą zdefiniować wagę zagadnienia jakim jest kalibracja.

Bardziej standardowe badania zapewniające prosty dostęp do badanej struktury oraz redundancję kanałów pomiarowych powodują, że koszt pojedynczego, błędnego pomiaru nie jest wysoki. Należy się jednak zastanowić się nad testami, których nie można więcej powtórzyć ze względu na ich wysoki koszt lub unikalność zjawiska, jak np. start rakiety, implozja budynku itp. W takich szczególnych warunkach tor pomiarowy powinien zostać podwójnie sprawdzony, skalibrowany oraz ponownie zweryfikowany. Ponadto, okresowa kalibracja czujników jest niezbędna we wszystkich jednostkach akredytowanych a metodologia przeprowadzanych pomiarów jest określona międzynarodową normą.

Oszacowanie kosztów złego pomiaru jest doskonałą odpowiedzią na pytanie kiedy warto kalibrować. Gdy test jest unikalny a jego powtórzenie niemożliwe lub bardzo drogie oraz zależy nam na precyzyjnym pomiarze, wtedy należy szczególnie zadbać o kalibrację, natomiast gdy test ma na celu jedynie pokazanie zasady działania czujnika drgań, wtedy nie jest ona niezbędna.

 

Powtarzanie kalibracji

Zalecany interwał kalibracji: 12 miesięcy

Producent zaleca kalibrację sprzętu co 12 miesięcy o ile sprzęt nie pracuje w ciężki warunkach pomiarowych (np. w wysokiej temperaturze) oraz nie doznał uszkodzenia czy też potencjalnego uszkodzenia (np. czujnik został uderzony, upadł na twardą powierzchnię, sygnał pomiarowy odbiega od normy).

 

Miejsca kalibracji

Akredytacja

PCB Piezotronics umożliwia kalibrację w dwóch akredytowanych laboratoriach w USA oraz w Niemczech.

Laboratorium akredytowane w USA dokonuje kalibracji wszystkich produktów ze swojej oferty oraz analogicznych produktów innych producentów.

Laboratorium akredytowane na terenie Europy mieści się w Niemczech, w miejscowości Huckelhoven w siedzibie firmy PCB Piezotronics Europe GmbH. Powstało w odpowiedzi na potrzeby kalibracyjne rynku europejskiego oraz w celu znacznego skrócenia czasu trwania tej procedury.

Laboratorium PCB Europe przeprowadzające kalibrację jest jednostką akredytowaną zgodne z normą ISO/IEC 17025:2005 przez Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) – niemiecki narodowy organ akredytacyjny.
Więcej informacji pod adresem: www.dakks.de/en/.

 

W celu dostarczania usług kalibracyjnych najwyższej jakości Laboratorium kalibracyjne PCB Europe zostało wyposażone w system kalibracji oraz oprogramowanie firmy The Modal Shop. Od ponad 25 lat firma ta jest liderem dostarczającym rozwiązania dla metrologicznej społeczności. Posiadając najlepsze dostępne narzędzia PCB Europe jest światowej klasy partnerem w dziedzinie kalibracji.

System kalibracji składa się ze wzbudnika z łożyskiem powietrznym, model K394B30, stacji roboczej model 9155D wykorzystywanej do sterowania, akwizycji i archiwizacji danych kalibracyjnych, jak również do tworzenia certyfikatów kalibracji.

PCB Europe rozumie istotność zapewnienia jak najmniejszej niepewności pomiarowej podczas kalibracji. Każdy czujnik drgań typu ICP® (IEPE) lub typu ładunkowego jest testowany zgodnie  z normą ISO 16063-21.

Kalibracja w laboratorium akredytowanym zgodnie z ISO/IEC 17025:2005 zapewnia:

 • Honorowane umowami międzynarodowymi certyfikaty kalibracji,
 • Zgodność z narodowymi i międzynarodowymi standardami ciał akredytacyjnych, zrzeszanych przez ILAC,
 • Pewność najwyższej dokładności i wiarygodności przeprowadzanych pomiarów,

PCB Europe polega na procedurach zgodnych z ISO/IEC 17025:2005. Norma ta gwarantuje kalibracje najwyższej jakości z najmniejszymi niepewnościami pomiarowymi dostępnymi dla systemów kalibracji.

 

Miejsce: PCB Europe, Niemcy:

Czas kalibracji: od 1 do 2 tygodni od złożenia zamówienia

Produkty kalibrowane:

 • czujniki przyśpieszenia / prędkości drgań, typu: ICP® / IEPE / ładunkowych / prądowych 4 – 20 mA / MEMS,
  w tym czujników do mierzenia udarów,
 • młotki modalne.

 

Miejsce: PCB Piezotronics, USA:

Czas kalibracji: od 3 do 6 tygodni od złożenia zamówienia.

Produkty kalibrowane:

 • czujniki przyśpieszenia / prędkości drgań, typu: ICP® / IEPE / ładunkowe / prądowe 4 – 20 mA / MEMS, w tym czujniki do mierzenia udarów
 • czujniki ciśnienia dynamicznego, w tym czujników do pomiaru ciśnienia fali uderzeniowej eksplozji typu blast probe,
 • młotki modalne,
 • mikrofony pomiarowe,
 • czujniki siły dynamicznej,
 • elektronika: kondycjonery ICP®/ IEPE, konwertery ładunku.
Zapytaj o przedmiot