kalibracja systemów pomiarowych oraz kart pomiarowych

Producent: Siemens Digital Industries Software

Opis produktu

Kalibracja systemów pomiarowych z rodziny Simcenter Scadas oraz kart pomiarowych firmy Siemens Industry Software NV

Aby mieć pewność, iż Państwa sprzęt pomiarowy spełnia najwyższe możliwe standardy zaleca się aby analizatory z rodziny Simcenter Scadas wraz z wszystkimi kartami pomiarowymi kalibrować co najmniej raz na dwa lata w laboratorium producenta. Wszelkie oprzyrządowanie wykorzystywane podczas tego procesu posiada aktualne certyfikaty kalibracji wystawione przez laboratoria akredytowane zgodnie z ISO 17025 przez The Dutch Accreditation Council RvA, sygnatariusza porozumienia ILAC. Podczas procesu kalibracji producent dokonuje niezbędnych aktualizacji firmware’u, regulacji wszystkich kanałów pomiarowych zgodnie z rygorystyczną procedurą, identyczną do tej stosowanej jeszcze na etapie produkcji. Dowodem potwierdzającym, że poszczególne komponenty systemu pomiarowego spełniają wszelkie wymagania jest wydawany przez producenta Certyfikat Kalibracji.

O istotności takiego procesu świadczy fakt, iż już na etapie produkcji każdego systemu z rodziny Simcenter Scadas, zarówno ramek analizatorów jak i kart pomiarowych, wszystkie ich komponenty składowe poddawane są przez producenta rygorystycznym testom mającym na celu uzyskanie jak najwyższej jakości oraz niezawodności finalnego produktu. Ostatnim etapem produkcji jest precyzyjna regulacja wszystkich kanałów wejściowych oraz wyjściowych urządzeń pod względem dokładności amplitudy oraz minimalizacji błędu offsetu. Zwieńczeniem tego procesu jest dokonanie kalibracji systemu przez laboratorium producenta, która ma na celu sprawdzenie czy wszystkie parametry każdego z kanałów pomiarowych dotyczące dokładności amplitudy, offsetu, poziomu zniekształceń, stosunku sygnału do szumów oraz zgodności faz spełniają rygorystyczne wymagania gwarantowane w specyfikacjach technicznych.

 

Siemens Industry Software NV

Zapytaj o przedmiot