Skrócenie czasu projektowania poprzez zastosowanie wielodziedzinowego oprogramowania symulacyjnego LMS Imagine.Lab AMESim & LMS Virtual.Lab

2015-09-16
Hotel Intercontinental
ul. Emilii Plater 49
Warszawa