Skanowanie 3D – premiera modelu COMET L3D 2. Kraków

2016-06-03

Zapraszam do siedziby firmy EC Test Systems Sp. z o.o. 

ul. Lublańska 34

Budynek Budostal-2

Sala konferencyjna. 1 piętro

31-476 Kraków