XIX Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO – Kielce

2011-09-05