ROZWIĄZANIA POMIAROWE, DIAGNOSTYCZNE I SYMULACYJNE Z ZAKRESU DRGAŃ I AKUSTYKI ORAZ TERMOWIZJI, KAMER SZYBKICH i SKANERÓW 3D

O FIRMIE ECTS


NASZA FIRMA SPECJALIZUJE SIĘ W DOSTARCZANIU ROZWIĄZAŃ POMIAROWYCH, DIAGNOSTYCZNYCH ORAZ SYMULACYJNYCH Z ZAKRESU DRGAŃ I AKUSTYKI. Reprezentujemy w Polsce liderów tej branży, z których rozwiązań technologicznych korzysta m.in. przemysł motoryzacyjny, lotniczy i zbrojeniowy. Doskonałym uzupełnieniem tej oferty jest aktywna termowizja, w tym oprogramowanie i kamery termowizyjne.

Klienci korzystają z naszych kompleksowych rozwiązań z zakresu pomiarów procesów szybkozmiennych, takich jak eksplozje, ruchy obiektów z bardzo dużą prędkością, drgania, deformacje uderzeniowe, dynamika płynów itp. Ważną częścią asortymentu firmy są również zintegrowane systemy badawczo-rozwojowe do analiz termalnych (badanie naprężeń, wibrotermografia, termografia impulsowa i lockin) oraz rozwiązania do realizacji testów zmęczeniowych. Warto również wspomnieć o takich naszych produktach jak analizatory i kalibratory drgań, oprogramowanie do analizy modalnej i Multibody oraz wiele innych wyspecjalizowanych urządzeń służących m.in. do pomiarów akustyki budowlanej.

Dostarczane przez nas rozwiązania przyczyniają się do uruchomienia zaawansowanych stanowisk badawczo-rozwojowych.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy EC Test Systems Sp. z o. o.:

1. Czujniki:
FBGS – światłowodowe systemy do pomiarów odkształceń
PCB Piezotronics Inc. – piezoelektryczne, laboratoryjne i przemysłowe czujniki drgań, ciśnienia oraz siły wraz z osprzętem
Philtec – optyczne czujniki przemieszczenia: analogowe oraz cyfrowe
Polytec – jednopunktowe wibrometry laserowe
SEQUOIA – trójosiowe akcelerometry MEMS z interfejsem USB
SMART FIBRES – czujniki światłowodowe do pomiarów odkształceń, temperatury i drgań
Texsys International – żyroskopy, wzmacniacze do termopar i tensometrów, pirometry

2. Akustyka:
Microflown – czujniki prędkości cząstki (pomiar natężenia dźwięku), sondy natężeniowe
PCB Piezotronics Inc. – mikrofony pomiarowe i przedwzmacniacze.
Spectronics – rury impedancyjne

3. Testy wibracyjne:
DONGLING – wzbudniki elektrodynamiczne
ELSTAR Elektronik – maszyny do testów udarowych
The ModalShop – wzbudniki modalne wraz z osprzętem, kalibratory drgań i systemy kalibracji.

4. Termowizja i NDT:
Automation Technology – termowizyjne badania nieniszczące, automatyzacja i monitorowanie w podczerwieni
FLIR Systems – naukowe kamery termowizyjne, systemy do wizualizacji gazów
Imperium - kamery do obrazowania ultradźwiękowego
Steinbichler - szerografia, systemy kontroli jakości powierzchni

5. Systemy pomiarowe:
LMS International- wielokanałowe laboratoryjne i przenośne analizatory
LTT Labortechnik Tasler – rejestratory do ultraszybkiej akwizycji sygnałów pomiarowych
Polytec – wibrometry laserowe skanujące 1D i 3D (bezstykowe pomiary drgań w przestrzeni 3D), systemy badań mikrostruktur
ZEISS – skanery 3D optyczne i laserowe do małych i średnich obiektów
Surphaser – skanery 3D laserowe do obiektów wielkogabarytowych
TEAC – wielokanałowe systemy pomiarowe

6. Bezstykowa analiza ruchu:
Cavitar – laserowe oświetlenie impulsowe
Image Systems AB – oprogramowanie do analizy ruchu na podstawie informacji wizyjnej
Vision Research – kamery szybkie: pomiary przemieszczeń, prędkości i przyspieszeń liniowych oraz kątowych poprzez analizę informacji wizyjnej
Steinbichler LUKOtronic – analiza ruchu człowieka w przestrzeni

7. Oprogramowanie:
DasyLab – oprogramowanie do prowadzenia pomiarów i analiz on-line
FlexPro – oprogramowanie do analizy sygnału off-line
LMS Imagine.Lab AMESim – oprogramowanie do symulacji układów mechatronicznych
LMS Test.Lab – zaawansowane oprogramowanie do pomiarów i złożonych analiz wibroakustycznych
LMS Test.Xpress – oprogramowanie do pomiarów i analiz sygnałów on-line oraz off-line
LMS Virtual.Lab – zintegrowane środowisko symulacyjne z zakresu wytrzymałości, hałasu, drgań, dynamiki itp.
LMS SAMCEF Mecano – oprogramowanie do nieliniowych analiz dynamicznych, analiz kompozytów, delaminacji oraz procesów pękania
LMS SAMCEF Wind Turbine – modelowanie i analizy elektrowni wiatrowych
LMS SAMCEF Rotors – modelowanie i analizy szybkich maszyn wirujących
MOBIUS – oprogramowanie szkoleniowe z zakresu diagnostyki drgań i utrzymania ruchu
Optimus – oprogramowanie do integracji procesu modelowania oraz optymalizacji

8. Telemetria:
KMT- Kraus Messtechnik GmbH - systemy telemetryczne

9. Bioinżynieria
FLIR Systems – naukowe kamery termowizyjne.
Polytec – bezkontaktowy pomiar drgań tkanek.
Steinbichler LUKOtronic – analiza ruchu człowieka w przestrzeni (motion capture).
ZEISS – Skanery 3D do pomiarów ortopedycznych i stomatologicznych.

O profilu działalności pozostałych spółek wchodzących w skład EC Grupy mogą Państwo zaczerpnąć informacji tutaj.