Kogo szukamy:
 • Inżynier ds. obliczeń numerycznych / Інженер – чисельні розрахунки

 

Czego oczekujemy:

 • Znajomości podstaw technologii CAE
 • wykształcenia technicznego (preferowane kierunki studiów: mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka lub pokrewne)
 • podstawowej znajomości metod numerycznych i procesów fizycznych
 • dobrze widziana znajomość programów Simcenter 3D, StarCCM+
 • dobrze widziana znajomość programów Simcenter Amesim, OpenModelica lub pokrewnych (Matlab, Simulink, Simscape, SimulationX)
 • dobrze widziana znajomość programów do wykonywania obliczeń Metodą Elementów Skończonych
 • dobrze widziana znajomość podstaw z zakresu automatyki przemysłowej
 • komunikatywności
 • umiejętności analitycznego myślenia
 • znajomości j. angielskiego

A ponadto:

 • jesteś otwarty, masz energię do działania i pozytywne nastawienie
 • jesteś samodzielny w poszukiwaniu nowych rozwiązań
 • masz motywację do osiągania wyznaczonych celów
 • interesujesz się nowymi technologiami

 

Do Twoich zadań będzie należeć:

 • wsparcie techniczne działu CAE i Wibroakustyki
 • budowa modeli symulacyjnych w programach opartych o Metodę Elementów Skończonych oraz programach do symulacji złożonych systemów dynamicznych
 • wsparcie techniczne (przygotowywanie przykładów w oprogramowaniu symulacyjnym, wsparcie przy obliczeniach dla klientów)
 • analiza technicznych potrzeb Klientów oraz dostosowywanie produktów i usług do stawianych wymagań
 • gotowość do służbowych wyjazdów – obszar Polska, rzadziej szkolenia zagraniczne (Francja, Belgia)

Oferujemy m.in.:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub rozważymy Twoją inną propozycję
 • elastyczny czas pracy, praca hybrydowa
 • dostęp do szkoleń produktowych i technicznych oraz dostęp do najnowocześniejszych urządzeń i rozwiązań pomiarowych

 

Aplikuj wysyłając dokumenty na adres mailowy: katarzyna.dyrdal@ects.pl podając nr referencyjny.

W dokumentach aplikacyjnych umieść poniższą klauzulę:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę EC TEST Systems Sp. z o.o. moich danych osobowych innych niż wynika to m. in. z: ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz innych przepisów szczególnych, zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest EC TEST Systems Sp. z o.o. siedzibą w Krakowie (31-574), przy ul. Ciepłowniczej 28 – w skrócie ECTS, jako potencjalny pracodawca.

Inspektor ochrony danych
Z Administratorem można skontaktować się listownie: EC TEST Systems Sp. z o.o., ul. Ciepłownicza 28, 31-574 Kraków, telefonicznie: (12) 627 77 77, e-mailowo: biuro@ects.pl.
Inspektorem Ochrony Danych jest Julia Szablowska, z którym można się skontaktować e-mailowo: biuro@personal-data.pl.

Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO[1]), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy Administratora, upoważnieni do przetwarzania danych osób ubiegających się o zatrudnienie w ECTS.

Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

________________________________________________________________________________________

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami.