Aktualności

NOWOŚĆ W OFERCIE FIRMY EC TEST SYSTEMS – WZBUDNIKI ELEKTRODYNAMICZNE

urządzenie

Firma EC Test Systems z przyjemnością informuje, że wprowadziła do swojej oferty lekkie wzbudniki firmy ModalShop znajdujące zastosowanie w eksperymentalnej analizie modalnej oraz przy testach strukturalnych, posiadające siłę wymuszającą od 31 do ponad 440N.

Wyniki eksperymentalnej analizy modalnej w dużej mierze zależą od wyboru funkcji i sposobu wzbudzenia badanej konstrukcji. W większości testów modalnych najlepszym sposobem wzbudzenia konstrukcji jest zastosowanie elektrodynamicznego wzbudnika potrafiącego zapewnić wymuszenie o odpowiednim przebiegu i o właściwej wartości siły. O sukcesie analizy modalnej decyduje więc uzyskanie precyzyjnej wzbudzającej siły wejściowej i odpowiednie rozprowadzenie energii po badanej strukturze. Wymaga to najczęściej użycia wzbudnika który jest przenośny, wytrzymały oraz prosty do skonfigurowania. Ułatwia to umiejscowienie wzbudnika na strukturze w najdogodniejszym miejscu, minimalizując w ten sposób jego niepożądane oddziaływanie na badaną strukturę.

Zalety wzbudników ModalShop:

  • Armatura z otworem przelotowym pozwala na montaż przewlekany przy użyciu prętów łączących.
  • Niewielka masa i przenośna konstrukcja.
  • Zawieszenie obrotowe pozwala na elastyczność w wyborze lokalizacji wzbudnika na strukturze.
  • Szeroki zakres częstotliwości zapewniają wystarczającą energię wejściową dla większości aplikacji testów modalnych.
  • Wymuszone chłodzenie powietrzem wystarczające aby uzyskać pełną wydajność wzbudnika.

Standardowe wzbudniki wyposażone są w obrotową bazę pozwalającą na pełny obrót armatury. Otwór przelotowy w armaturze pozwala na użycie tradycyjnych prętów łączących wzbudnika lub prętów typu “Piano”. Pręty łączące ułatwiają konfigurację pomiarów poprzez uproszczenie połączenia czujnika siły i badanej struktury, pomagają również wyeliminować wpływ niewspółosiowych wymuszeń, ponadto minimalizują lub eliminują błędy pomiarowe.

Łącznik wzbudnika zbudowany jest z cienkiego, elastycznego pręta ze złączami na obu końcach. Łącznik przenosi siłę w sztywnej osi wzdłużnej jednocześnie zginając się poprzecznie w celu zredukowania bocznych obciążeń struktury. Jednoosiowa siła przenoszona przez giętki łącznik zwiększa dokładność pomiarową. Łącznik również pozwala na izolację armatury od badanej struktury, zmniejsza przypadkowe wstrząsy nie dopuszczając do uszkodzenia delikatnej armatury wzbudnika. W ten sam sposób, łącznik chroni badaną strukturę przed nadmiernymi wzbudzeniami

na stronke - NOWOŚĆ W OFERCIE FIRMY EC TEST SYSTEMS – WZBUDNIKI ELEKTRODYNAMICZNE