Aktualności

BEZKONTAKTOWY POMIAR WIBRACJI WIRUJĄCYCH OBIEKTÓW ZA POMOCĄ DEROTATORA OPTYCZNEGO

news na strone s

Firma EC Test Systems ma przyjemność przedstawić najnowszy produkt swojego niemieckiego partnera – firmy Polytec. Jest to derotator optyczny PSV-A-440 umożliwiający bezkontaktowy pomiar wibracji wirujących obiektów.

Bezkontaktowe odwzorowywanie odkształceń obiektów w czasie ich pracy jest głównym zadaniem skanujących wibrometrów laserowych. Teraz, także zachowanie wirujących obiektów takich jak wiatraki wykorzystywane w wentylacj, turbiny czy opony samochodowe może zostać w pełni opisane w warunkach obciążenia, przy wirowaniu do 24 000 obr/min.

Derotator ma za zadanie pomiar odkształceń oraz częstotliwości rezonansowych powodowanych sztywnością materiału przy wysokiej prędkości obrotowej. Wyniki pomiarów mogą być wzięte pod uwagę w procesie weryfikacji poprawności modelu wykonanego metodą elementów skończonych. Za pomocą derotatora optycznego analiza rzędów oraz pomiary wibracji stają się możliwe do wykonania w prosty sposób, bez konieczności użycia systemów telemetrycznych. Zaawansowany system elektroniczny derotatora śledzi ruch wirującego obiektu, pozwalając na ustabilizowanie na nim wiązki lasera. Zsynchronizowanie prędkości derotatora oraz wirującego obiektu umożliwia pomiar w taki sam sposób, w jaki odbywa się to w przypadku obiektu pozostającego w bezruchu.

Derotator optyczny PSV-A-440 może być dostarczany jako element wibrometru skanującego PSV-400 lub jako osobny system składający się z jednostki wirującej wraz z urządzeniem kodującym, jednostki sterującej, regulowanej bazy, wibrometru skanującego PSV-400 oraz jednopunktowego lasera referencyjnego. Dołączane oprogramowanie pozwala na prostą konfigurację derotatora dla dynamicznych testów rozruchowych lub testów statycznych.

Właściwości:

 • maksymalna prędkość obrotowa obiektu: 24 000 obr/min,
 • maksymalna zmiana prędkości obrotowej: 700 obr/min/s,
 • kąt skanowania ±4°,
 • odległość pomiarowa: około 7 x średnica badanego obiektu,
 • Rozsynchroniozwanie faz przy wirującym obiekcie (praca master/slave):
  • 6 000 obr/min: ±0.2 °
  • 12 000 obr/min: ±0.2 °
  • 24 000 obr/min: ±0.4 °