Aktualności

ŚWIATŁOWODOWE CZUJNIKI DRGAŃ

siatka Bragga

Partner firmy EC Test Systems – brytyjska firma SmartFibres do swojej oferty wprowadziła jednoosiowe akcelerometry światłowodowe z siatką Bragga.

Akcelerometry te są uzupełnieniem oferty czujników światłowodowych do pomiarów m.in. odkształceń i temperatur. Dzięki wprowadzeniu światłowodowych czujników drgań – systemy pomiarowe oparte o czujniki FBG są w stanie monitorować odkształcenie, przemieszczenie, temperaturę ciśnienie jak i drgania – jednocześnie na jednym kanale!

Czujniki światłowodowe z siatką Bragga to sensory skonstruowane na rdzeniu z jednomodowego światłowodu. Zasada działania takiego czujnika bazuje na liniowej zmianie długości fali Bragga mierzonej w szerokim zakresie. Siatka dyfrakcyjna, utworzona za pomocą promieniowania UV, rejestruje zmiany współczynnika załamania światła wzdłuż rdzenia. Wahania długości fali świetlnej są wprost proporcjonalne do zmian mierzonych wartości (odkształcenia, temperatura). Na sygnał odczytywany z czujnika światłowodowego nie wpływają szumy i straty mocy, ponieważ informacja o wielkości mierzonej jest zakodowana w formie długości fali.

Światłowodowe czujniki drgań występują w dwóch wersjach: SmartAccel-40g i SmartAccel-100g. Są to jednoosiowe czujniki FBG do zastosowań przy pomiarach wysokich częstotliwości oraz dużych amplitud drgań. Czujniki te są idealnym rozwiązaniem do pomiarów na maszynach wirujących, czujnik jest w stanie wykazać mechaniczną degradację układu przeniesienia napędu. Kilka czujników typu SmartAccel może być zwielokrotnionych ze sobą aby stworzyć układ monitorowania drgań w dwóch lub trzech osiach. Czujniki SmartAccel mogą być również zwielokrotnione z innymi czujnikami światłowodowymi w celu stworzenia zaawansowanego systemu monitoringu konstrukcji pod kątem różnych wielkości.

Właściwości:

SmartAccel-40g

SmartAccel-100g

Zakres pomiarowy [g]

+/- 0 do 40

+/- 0 do 100

Szerokość pasma[Hz]

0 do 1 000
(rezonans >1.3 kHz)

0 do 350
(rezonans ~ 700 Hz)

Czułość [pm/g]

nominalnie 4~10
(@ 80 Hz)

nominalnie 16
(dla 80 Hz)

Temperatura pracy [°C]

-20 do +80

-40 do +80

Wymiary [mm]

35 x 20 x 20

38 x 9 x 19

Waga [g]

30

28

Sensor FBG

Długość fali (nm):
1530 – 1570

R >80%

FWHM < 0.8 nm

SLSR >10 dB

Długość fali (nm):
1530 – 1570

R >80%

FWHM < 0.8 nm

SLSR >10 dB

Rodzaj światłowodu

Jednomodowy SMF-28, 9/125μm

Jednomodowy SMF-28, 9/125μm

Więcej informacji o czujnikach światłowodowych znajdą Państwo na stronie:

http://smartfibres.com/FBG-sensors