Aktualności

IRNDT – SYSTEM DO TERMOWIZYJNYCH BADAŃ NIENISZCZĄCYCH W OFERCIE EC TEST SYSTEMS.

irndt m

IRNDT firmy Automation Technology to modułowy system zawierający sprzęt i oprogramowanie niezbędnie do prowadzenia badań nieniszczących z wykorzystaniem kamer termowizyjnych. Procedura pozwala na bezstykowe pomiary wszystkich znanych materiałów mających możliwość emisji i absorpcji ciepła. IRNDT, przy użyciu termografii, pozwala na uzyskanie precyzyjnych informacji nt. badanego obiektu dotyczących rozkładu temperatury i jej zmiany w czasie .

Zastosowanie:

 • badanie materiałów kompozytowych,
 • badania poszczególnych łańcuchów włókien węglowych,
 • kontrola jakości skóry,
 • wykrywanie zawirowań powietrza,
 • kontrola jakości spoin,
 • wykrywanie korozji pod powierzchnią farby,
 • wykrywanie mikropęknięć w kołach i felgach samochodowych,
 • badania poszycia samolotów,
 • badania łopatek turbin.

Właściwości:

 • wykorzystanie wszystkich znanych metod pomiarowych,
 • pełna obsługa wszystkich znanych metod wzbudzania : optycznego, ultradźwiękowego, prądów wirowych, laserowego, halogenowego,
 • f unkcje do ładowania i przechowywania całych sekwencji jak i pojedynczych obrazów,
 • możliwość wyznaczenia rozkładu temperatur dla dowolnej ilości obszarów,
 • możliwość dostosowania parametrów dla różnych kamer termowizyjnych i źródeł wzbudzania,
 • szeroki wybór zaawansowanych algorytmów oceny ( Lockin, Pulse, Transient Thermography, Thermal Stress Analysis),
 • możliwość korzystania ze wszystkich dostępnych źródeł wzbudzenia termicznego (flash, ultradźwięki, prądy wirowe, laser o dużej mocy, halogeny),
 • łatwa nawigacja pomiędzy różnymi wynikami pomiarów,
 • zaawansowane algorytmy przetwarzania obrazu w celu poprawy kontrastu,
 • funkcja automatycznych pomiarów, łatwość obsługi systemu kontroli,
 • możliwość kontroli automatycznych pomiarów przez urządzenie zewnętrzne (komputer, PLC) bez konieczności pracy operatora,
 • automatyczne przechowywanie wyników pomiarów wszystkich parametrów w dowolnych okresach czasu. Funkcja ta umożliwia automatyczną archiwizację danych pomiarowych niezbędnych w systemach kontroli jakości,
 • zintegrowany interfejs automatyki COM / DCOM dla pełnej kontroli i wymiany danych pozwalający na łatwą integrację istniejących obiektów badań lub linii produkcyjnych,
 • funkcja tworzenia makr wykorzystywana przy bardziej skomplikowanych zadaniach pomiarowych,
 • możliwość wprowadzenia wielu profili użytkowników chronionych hasłem pozwala na zapobieganie nieautoryzowanym zmianom parametrów i wyników pomiarów,
 • eksport danych do formatów obsługiwanych przez MATLABA czy Excela.
irndt2 m 150x117 - IRNDT – SYSTEM DO TERMOWIZYJNYCH BADAŃ NIENISZCZĄCYCH W OFERCIE EC TEST SYSTEMS.