Aktualności

KAMERA TERMOWIZYJNA KTÓRA WIDZI WYCIEKI GAZÓW ORGANICZNYCH: GASFINDIR GF 320

GasFindIR s

Z prawdziwą przyjemnością pragniemy Państwu zaprezentować najnowszą kamerę termowizyjną partnera firmy EC Test Systems, światowego lidera w podczerwieni – firmy FLIR Systems. Kamera GasFindIR GF 320 jest urządzeniem potrafiącym wykryć wycieki gazów organicznych m.in. metanu, etanu czy propanu.

Kamera termowizyjna GasFindIR GF 320 posiada wiele zalet wyróżniające termografię spośród innych metod wykrywających wycieki gazów. W porównaniu do punktowych czujników pokazujących stężenie gazu tylko w miejscu pomiaru, kamera termowizyjna jest w stanie zbadać większy obszar zagrożeń. Jedną z większych zalet kamery GasFindIR GF 320 jest brak konieczności narażania ludzi na przebywanie w bliskiej odległości wycieku. Przykładem takiego zastosowania może być monitorowanie gazociągu z okien helikoptera pozwalające na szybką lokalizację miejsca wycieku.

Zalety stosowania kamer termowizyjnych do wykrywania wycieków gazów:

 • zapobieganie zagrożeniu
 • redukcja zużycia energii
 • redukcja emisji węglowodorów
 • oniżenie strat własnych

Wykrywane gazy:

 • Benzen
 • Etanol
 • Etylobenzen
 • Heptan
 • Heksan
 • Izopren
 • Metanol
 • MEK
 • MIBK
 • Oktan
 • Pentan
 • 1-Penten
 • Toluen
 • Ksylen
 • Butan
 • Etan
 • Metan
 • Propan
 • Etylen
 • Propylen

Właściwości kamery GasFindIR GF320:

 • 25 mK @ 30 °C
 • 320 x 240 InSb
 • -20 °C do +350 °C
 • 3 godziny pracy na 1 akumulatorze
 • Odbiornik GPS
 • Aparat 3,2MPix

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.