Aktualności

INTERDYSCYPLINARNE OPROGRAMOWANIE OPTYMALIZACYJNE OPTIMUS

noesis s

Firma EC test Systems uprzejmie informuje, iż do swojej oferty wprowadziła interdyscyplinarne oprogramowanie do przeprowadzania jedno i wielokryterialnej optymalizacji modeli konstrukcji przy użyciu różnych metod racjonalizacji. Optimus, belgijskiej firmy Noesis, współpracuje z różnorodnymi systemami CAD/CAE, umożliwiając pracę z modelami fizycznymi wykonanymi w tych systemach.

Optymalizacja jest kluczowym elementem współczesnego projektowania. Umożliwia większe zgłębienie problematyki konstrukcji oraz poznanie najlepszych matematycznie możliwych parametrów. Inżynierowie coraz częściej projektując nowe konstrukcje mechaniczne, takie jak samochody, samoloty, czy różnego rodzaju sprzęt codziennego użytku, wspomagają się numeryczną optymalizacją projektu. Użycie tego rodzaju oprogramowania umożliwia automatyczny dobór najlepszych parametrów projektowanego mechanizmu. Prowadzi to do zminimalizowania czasu i kosztów przeznaczanych na budowę kolejnych prototypów. Oprogramowanie Optimus daje możliwość automatycznego doboru najlepszych parametrów konstrukcyjnych na etapie wirtualnego prototypowania.

Faza projektowania elementu wymaga przeanalizowania różnych konfiguracji parametrów wejściowych i ich wpływu na poprawne działanie urządzenia. Przy błędnych założeniach projektowych, klienci mogą otrzymać niesolidny produkt, który nie będzie spełniał ich oczekiwań. Zawodność wyrobu skutkuje częstymi reklamacjami, problemami z usługą gwarancyjną czy w efekcie, osłabieniem pozycji marketingowej producenta. Oprogramowanie Optimus rozwiązuje te problemy poprzez automatyczną analizę wartości parametrów konstrukcyjnych na etapie wirtualnego modelu, które determinują niezawodną pracę konstrukcji w warunkach rzeczywistych.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej: