Aktualności

WRAZ Z PRZEDSTAWIENIEM DWÓCH NOWYCH KAMER VISION RESEACH PODNOSI POPRZECZKĘ W DZIEDZINIE SZYBKIEJ FOTOGRAFII!

v bok s

Nowy Phantom oznaczony symbolem v1610 jest 60% szybszy niż jakakolwiek inna szybka kamera cyfrowa dostępna na światowym rynku.

Vision Research uzupełnia swoją ofertę o dwa nowe produkty – Phantom’a v1210 i v1610. Te dwa urządzenia są od tej pory najszybszymi 1 MegaPixelowymi kamerami dostępnymi na światowym rynku. Wyposażone są w znakomite, panoramiczne sensory CMOS o rozdzielczości 1 280 x 800 pikseli. Phantom v1610 jest 60% szybszy od jakiejkolwiek innej szybkiej kamery cyfrowej dostępnej na światowym rynku. Przy rozdzielczości 1 MegaPixela jest w stanie zarejestrować 16 000 klatek w ciągu sekundy. Przy rozdzielczości zredukowanej rejestruje do 1 000 000 klatek na sekundę.

„Dokonywany konsekwentnie przez Vision Research rozwój w dziedzinie szybkiej rejestracji obrazu i wprowadzenie na rynek Phantom’ów v1210 i v1610 otwiera całkiem nowe możliwości…” mówi Rick Robinson, jeden z dyrektorów Vision Reearch. „Wraz z możliwością rejestracji wysokiej rozdzielczości zdjęć przy ultra wysokich prędkościach, v1210 i v 1610 są nowymi narzędziami dla badaczy, naukowców, inżynierów i innych, którzy chcą zobaczyć zjawiska niewidzialne dla ludzkiego wzroku”.

Obydwie kamery bazują na autorskich sensorach Vision Research, oferujących nie tylko wysoką prędkość, ale poprzez zastosowanie większych pikseli (28 mikrometrów) także znacząco wyższą czułość świetlną. Jest to szczególnie ważne w warunkach braku wystarczającej ilości światła, np. podczas rejestracji przy świetle zastanym, gdzie zależni jesteśmy od warunków pogodowych.

Przy rozdzielczości 1 MegaPiksela V1210 umożliwia rejestrację 12 000 zdjęć w ciągu sekundy. V1610 rejestruje 16 000 zdjęć w ciągu sekundy przy tej samej rozdzielczości. Oczywiście, wyższe prędkości są dostępne przy zredukowanych rozdzielczościach. Jest to odpowiednio 600 000 fps dla v1210 i 1 000 000 fps dla v1610.

V1210 może być dostarczona w konfiguracji z 12, 24 lub 48GB pamięci. V1610 w standardzie zawiera 24GB pamięci. Maksymalnie może posiadać 96GB. Pamięć ta może zostać podzielona na segmenty i umożliwiać konsekwentną rejestrację wielu ujęć bez konieczności zgrywania danych na dysk komputera.

Magazyn pamięci nieulotnej Phantom CineMag

Obydwie kamery w standardzie zawierają złącze magazynu pamięci nieulotnej Phantom CineMag, który umożliwia bardzo szybkie zgrywanie danych z pamięci RAM do pamięci nieulotnej. Poprzez skorzystanie z magazynu Phantom CineMag użytkownik może uniknąć straty czasy na przenoszenie olbrzymiej ilości danych z pamięci kamery na dysk twardy poprzez interfejs GigaBit Ethernet, za pomocą którego kamery komunikują się z komputerem.