Aktualności

LMS USER CONFERENCE

Zaproszenie LMS

Tematyka konferencji obejmować będzie m.in. lokalizację źródeł dźwięku przy pomocy holografii akustycznej, pomiary mocy akustycznej, zastosowanie i możliwości wielokanałowych systemów pomiarowych przemysłowych jak i laboratoryjnych, sprzęt oraz oprogramowanie wykorzystywane przy testach wibracyjnych, oprogramowanie do symulacji mechatronicznych, wirtualnego prototypowania czy korelacji miêdzy pomiarami a modelami numerycznymi. Zaprezentowane zostaną ponadto sposoby i narzędzia do rozwiązywania złożonych zagadnień wibroakustycznych przy pomocy m.in. analizy modalnej, order trackingu czy transfer path analysis.

Zaproszenie na konferencję. 

Szczegółowy program konferencji i informacje organizacyjne.