Aktualności

CZUJNIKI PHILTEC – NOWY SPOSÓB POMIARU PRZEMIESZCZEŃ NA EKSTREMALNIE GORĄCYCH OBIEKTACH PRZY UŻYCIU ŚWIATŁA NIEBIESKIEGO.

philtec BlueLight

Nasz partner – firma Philtec, prezentuje nowe czujniki przeznaczone do pomiarów obiektów pracujących w temperaturach powyżej 600°C. Te nowoczesne sensory swoje właściwości zawdzięczają technologii światła niebieskiego.

Metale podgrzane powyżej 600°C, emitują energię świetlną, o długości fali światła czerwonego. Energia promieniowania z elementów świecących na czerwono zakłóca pomiary przemieszczenia przeprowadzone przy użyciu konwencjonalnych czujników optycznych wykorzystujących jako źródła światła czerwone lasery lub diody LED.

Badania prowadzone przez inżynierów Philtec wykazały, iż energia świetlna w zakresie światła niebieskiego, jest praktycznie niewykrywalna w obiektach gorących.

Technologia materiału

Czujniki sond oraz wskaźników narażonych na temperatury powyżej 600°C wykonane są z niespotykanych materiałów, mogących wytrzymywać ekstremalne temperatury, takich jak:

  • włókna krzemionki topionej lub kwarcu
  • kleje ceramiczne
  • stopy wysokotemperaturowe

Czujniki Philtec oparte o technologię światła niebieskiego znajdują zastosowanie przy pomiarach:

  • turbin gazowych,
  • pieców formujących szkło,
  • metali błyszczących oraz ceramiki,
  • obróbce stali na gorąco.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie producenta:  www.philtec.com