Aktualności

NOWA FUNKCJA SYSTEMU GEA – POWIADOMIENIE NA E-MAIL.

Gea Front

Ostrzeżenie o przekroczeniu poziomu dopuszczalnych drgań wysyłane prosto na adres e-mail operatora.

 Kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.

Przy długotrwałym monitoringu budynków oraz gruntów, istotne jest otrzymanie natychmiastowej wiadomości o niebezpiecznym zachowaniu się monitorowanej konstrukcji. Włoska firma SEQUOIA do swojego systemu pomiarowego GEA, przeznaczonego do pomiarów drgań konstrukcji budowlanych, wprowadziła automatyczne powiadamianie mailowo operatora o przekroczeniu dopuszczalnego poziomu drgań.

GEA jest to kompletny, modułowy i elastyczny system pomiarowy opracowany w technologii MEMS oferowany w przystępnej cenie. System pozwala na pomiary drgań obiektów oraz gruntów zgodnie z normą DIN 4150-3 . Pojedynczy czujnik urządzenia GEA posiada niskoszumowy, trójosiowy sensor MEMS zintegrowany z 24-bitowym przetwornikiem analogowo-cyfrowym. W zależności od potrzeb, istnieje możliwość użycia kilku czujników zintegrowanych w jeden system pomiarowy. Użytkownik może dowolnie rozmieścić poszczególne sensory na badanym obiekcie oraz wykonywać jednoczesne pomiary drgań różnych elementów budowli.

System pomiarowy GEA znajduje zastosowanie w monitorowaniu i analizie drgań gruntów oraz obiektów budowlanych powstałych między innymi w wyniku:
– ruchu drogowego i kolejowego,
– pracy maszyn roboczych,
– prac budowlanych,
– działalności górniczej,
– aktywności sejsmicznej.

Jednostką centralną może być zwykły komputer, na którym instalujemy dedykowane oprogramowanie, dostarczane wraz z urządzeniem GEA, które umożliwia monitorowanie wibracji dla oceny uszkodzeń zgodnie z międzynarodowymi przepisami. Ponadto, oprogramowanie daje możliwość zarządzania kilkoma czujnikami jednocześnie, przeprowadzanie pomiaru oraz analizę w czasie rzeczywistym, jak również zapis odpowiednich przebiegów. Użytkownik może w prosty sposób generować raporty oraz eksportować zebrane dane pomiarowe.

Komunikacja pomiędzy komputerem odbywa się za pomocą interfejsu USB, a poszczególne czujniki mogą być zasilane wprost z komputera. Opcjonalnie istnieje możliwość akwizycji danych poprzez WiFi.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w załączonej ulotce technicznej oraz na stronie producenta .