Aktualności

TOOLEX

zaproszenie elektroniczne toolex

UWAGA:
Zaproszenie opatrzone pieczęcią Wystawcy upoważnia jedną osobę do bezpłatnego wstępu na targi.
W celu opieczętowania zaproszenie przed wejściem na targi prosimy o kontakt
Michałem Głockim +48 784 079 813.

Kliknij tutaj, aby pobrać zaproszenie do wydruku.