Aktualności

NOWY PROGRAM DO OBSŁUGI KAMER TERMOWIZYJNYCH FLIR RESEARCHIR MAX

FLIR ResearchIR MAX pozwala na analizy obrazów i rejestrację sekwencji termowizyjnych. Posiada zaawansowane funkcje analizy sekwencji obrazów: odejmowanie obrazów – obrazy różnicowe; uśrednianie wybranej ilości obrazów. Zarządzanie wielkością obszaru odczytu z detektora – okienkowanie. Możliwość zdefiniowania kilku trybów rozpoczęcia i zakończenia rejestracji sekwencji obrazów: data i godzina lub warunkowa: po przekroczeniu wartości progowej wybranej funkcji pomiarowej np. temperatury min/max/średniej lub zmiany dystrybucji temperatury w obszarze ponad zadaną wartość. Tworzenie wykresów zmiany temperatury w czasie z wybranych punktów lub obszarów. Wykreślanie profili – rozkładu temperatury wzdłuż wybranej linii prostej lub łamanej. Możliwość pomiaru radiancji. Eksport sekwencji termogramów do formatu WMV, CSV, Matlab, SAF, FITS, EXE.

Dostępne są również biblioteki programistyczne SDK pozwalające na stworzenie własnej aplikacji.

Zapraszamy do pobrania nowego formatu eksportu danych .exe – plik posiada możliwość przeniesienia części funkcji ResearchIR do eksportowanych danych.