Aktualności

PRZENOŚNY KALIBRATOR DRGAŃ Z OPCJĄ GENEROWANIA CERTYFIKATÓW KALIBRACJI

Przenosny kalibrator drgan s

Model 9110D – przenośny kalibrator drgań firmy The Modal Shop oferuje wysoką dokładność kalibracji porównywalną z dokładnościami uzyskiwanymi w laboratorium. Umożliwia również tworzenie dokumentacji zgodnej z normą ISO 17025, zapisywanej w postaci pliku programu Excel.

Przy pomocy kalibratora można sprawdzić urządzenia takie jak czujniki przyśpieszenia, czujniki prędkości drgań, sondy zbliżeniowe oraz czujniki drgań 4 – 20  mA.

Walidacja całych łańcuchów pomiarowych odpowiedzialnych za monitoring krytycznych elementów maszyn w połączeniu z wydrukowanymi certyfikatami kalibracji przekłada  się pewność dobrego stanu urządzeń.

Powyższe funkcje realizuje jedno wytrzymałe, lekkie, zasilane bateryjnie, przenośne urządzenie, które można wykorzystać w terenie w celu szybkiego sprawdzenia czujników, nawet tych o dużej masie (do 800 gramów).

 

Głównymi zaletami urządzenia są:

  • Praca w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego.
  • Wbudowane kondycjonowanie sygnału typu ICP® (IEPE) oraz sprawdzenie poziomu napięcia BIAS.
  • Wyświetlanie czułości czujnika w czasie rzeczywistym dostarczające natychmiastowej informacji o jego stanie.
  • Wyświetlanie informacji o amplitudzie: przyśpieszenie, prędkość, przemieszczenie, pk, pk-pk, RMS, w jednostkach metrycznych lub imperialnych.
  • Pamięć o pojemności do 500 rekordów kalibracji, której zawartość można kopiować do pamięci  USB.
  • Tworzenie certyfikatów kalibracji zgodnych z normą ISO 17052 zawierających charakterystykę liniową oraz odpowiedź częstotliwościową czujnika.

Oprócz wszystkich powyższych zalet kalibrator model 9110D jest świetnym urządzeniem do rozwiązywania problemów związanych z wibracyjnymi systemami ochrony maszyn, pozwala na redukcję fałszywych alarmów oraz potwierdzenie poprawności nastaw progów alarmowych. Zwiększa niezawodność ochrony oraz bezpieczeństwo personelu.

Firma The Modal Shop jest światowym autorytetem w dziedzinie kalibracji już od 20 lat. Każdy przenośny kalibrator drgań jest wspierany przez rozległą wiedzę producenta oraz politykę Całkowitej satysfakcji klienta.