Aktualności

EC TEST SYSTEMS SP. Z O.O. ZAPRASZA

Forum Technologii

EC TEST SYSTEMS Sp. z o.o. zaprasza do udziału w „II Forum Technologii: IED, BREF, BAT, BEP. Emisje przemysłowe, dostępne technologie” oraz warsztatach towarzyszących: „Konkluzje BAT i raporty początkowe dla pozwoleń zintegrowanych”. Reprezentant firmy Pan Dariusz Knapek weźmie udział w tym wydarzeniu w charakterze prelegenta z  wykładem na temat: “Kamery termowizyjne do optycznego wykrywania wycieków gazów”.

Termin i miejsce Forum: 12-13 maja 2016, Hotel Szafran, Czeladź.

Uczestnikami Forum będą przedsiębiorstwa z szeroko pojętej branży energetycznej, w tym m.in. elektrownie, elektrociepłownie, przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, przemysłowi odbiorcy energii, firmy zajmujące się budownictwem przemysłowym – budową nowych mocy wytwórczych, firmy dostarczające technologie oraz firmy inżynieryjne i badawcze.

W trakcie tegorocznej edycji, szczególna uwaga zostanie skupiona na tych aspektach, które muszą być bezwzględnie brane pod uwagę przez osoby odpowiedzialne za ochronę środowiska w przedsiębiorstwach, a szczególnie za monitorowanie i ograniczanie emisji przemysłowych. W trakcie spotkania omówione będą:

  • Wyzwania dla sektora energetyki w świetle rosnących wymagań środowiskowych w zakresie emisji przemysłowych
  • Stan prawny dotyczący stosowania konkluzji BAT i BREF. Wymagania wynikające z BAT w BREF dla LCP. Stan prac nad dokumentem referencyjnym BREF dla dużych obiektów spalania paliw
  • Techniczne i ekonomiczne możliwości dostosowania się do wymagań BAT w polskiej rzeczywistości
  • Konkluzje BAT w kontekście wskaźników efektywności energetycznej
  • Wyzwania w zakresie emisji i uwolnień rtęci do środowiska w kontekście konwencji rtęciowej oraz konkluzji BAT
  • Identyfikacja stanu środowiska gruntowo-wodnego dla potrzeb raportu początkowego

a także:

  • Dostępne techniki i technologie dla zmniejszania uciążliwości emisji gazowych z działalności przemysłowej.

Więcej informacji na temat wydarzenia znajdą Państwo na stronie organizatora Forum: www.powermeetings.eu

Zapraszamy do udziału! Naprawdę warto!