Aktualności

KAMERY SZYBKIE W APLIKACJACH WOJSKOWYCH

webinar VRI w aplikacjach wojskowych kopia
rejestruj sie2 - KAMERY SZYBKIE W APLIKACJACH WOJSKOWYCH
Data: wtorek,  27 sierpnia
Godzina: 10:00
Długość: 30 minut

Przepustowość nowoczesnych kamer szybkich umożliwia rejestrowanie ekstremalnie szybkich zjawisk charakterystycznych dla przemysłu wojskowego, z lepszymi efektami niż kiedykolwiek wcześniej.

Kamery szybkie dostarczają wielu ważnych informacji uzupełniając klasyczne metody pomiarowe, a w połączeniu z dedykowanym oprogramowanie stanowią potężne urządzenie pomiarowe umożliwiające pomiary przemieszczeń, prędkości i przyspieszeń. Istnieją również aplikacje, w których jedynie metody oparte na analizie informacji wizyjnej dają gwarancję wykonania pomiaru.

W trakcie webinarium omówione zostanie zastosowanie kamer w:

  • aplikacjach balistycznych
  • analizie mechanizmów broni palnej
  • zrzucaniu ładunku (aplikacja 6doF)
  • analizie zjawisk udarowych przy wykorzystaniu Pręta Hopkinsona (aplikacja 3D)
  • pomiarach odległości minięcia „missing distance” w przestrzeni 3D (aplikacja 3D