Aktualności

KONFERENCJA W KATEDRZE I KLINICE OTOLARYNGOLOGII AKADEMII MEDYCZNEJ W WARSZAWIE

hlv - KONFERENCJA W KATEDRZE I KLINICE OTOLARYNGOLOGII AKADEMII MEDYCZNEJ W WARSZAWIE

Zaprezentowane przez nas urządzenie to dopplerowski wibrometr laserowy niemieckiej firmy Polytec, będącej niekwestionowanym liderem w tej dziedzinie. Wibrometr składał się z kontrolera OFV-5000 i głowicy OFV-534.

Kontroler OFV-5000 to najbardziej zaawansowany technologicznie na chwilę obecną kontroler wibrometru z możliwością rozbudowy do pełnowymiarowego wibrometru skanującego.

Modułowa budowa niniejszego kontrolera pozwala na wykorzystanie dekoderów bardzo precyzyjnie dopasowanych do potrzeb konkretnej aplikacji. Możliwe jest równoczesne zabudowanie czterech dekoderów – dwóch prędkości, jednego przemieszczenia i jednego pomocniczego, prędkości lub przemieszczenia. Wartym nadmienienia jest fakt, że dopplerowskie wibrometry laserowe to jedyne urządzenia będące w stanie w sposób bezpośredni mierzyć prędkość drgań, co w niektórych aplikacjach jest czynnikiem krytycznym.

Zaprezentowana przez nas głowica to model OFV-534. Głowica niniejsza charakteryzuje się małymi rozmiarami, zintegrowaną kamerą video oraz dużym wyborem optyki, również mikroskopowej, co sprawia, że doskonale nadaje się do pomiarów drgań mikrostruktur, również mikrostruktur żywych tkanek.

Tematyka wibrometrii laserowej spotkała się z dużym zainteresowaniem naukowców, gdyż jak słusznie wielu z nich zauważyło, jest to kolejna, niezgłębiona jeszcze droga, która może doprowadzić do lepszego rozpoznania przyczyn niedosłyszenia i innych dysfunkcji słuchu.

Jest to również doskonałe narzędzie, które może pomóc w znajdowania coraz to lepszych sposobów walki z powyższymi problemami.