Aktualności

WRZEŚNIOWE IMPREZY TARGOWE FIRMY EC TEST SYSTEMS

kongres diagnostyki - WRZEŚNIOWE IMPREZY TARGOWE FIRMY EC TEST SYSTEMS
Hervicon - WRZEŚNIOWE IMPREZY TARGOWE FIRMY EC TEST SYSTEMS

Wrzesień był miesiącem, który obfitował w imprezy targowo wystawiennicze. Poniżej postaramy się pokrótce streścić każdą z imprez, w których firma EC Test Systems wzięła udział.

 

W dniach 9-12.09.2008 r. w Gmachu Biblioteki Głównej UWM w Olsztynie odbył się IV Międzynarodowy Kongres Diagnostyki Technicznej. Konferencja miała na celu prezentację osiągnięć naukowych i badawczych ośrodków krajowych i zagranicznych zajmujących się tematyką diagnostyki obiektów technicznych. Firma EC Test Systems wzięła udział w kongresie w charakterze sponsora głównego. W trakcie kongresu zaprezentowaliśmy cały przekrój swojej oferty.

 

 

W dniach 9-12.09.2008 r. w Przemyślu odbyła się 12 międzynarodowa naukowo-techniczna konferencja „Hermotechnika, niezawodność dynamiczna i bezpieczeństwo ekologiczne pomp i kompresorów” – „HERVICON-2008”. Również w tym przypadku zaprezentowaliśmy przekrojowo naszą ofertę, co spotkało się z dużym zainteresowaniem osób na co dzień zajmujących się działalnością pomiarową i naukowo-badawczą dotyczącą poruszanej w trakcie kongresu tematyki.

 

 

 

Ostatnią wrześniową imprezą, o której chcielibyśmy wspomnieć było XIII Sympozjum Dynamiki Konstrukcji, które odbyło się w dniach 25-27. 09.2008 r. w Bystrem. Konferencja została zorganizowana przez Polską Akademię Nauk i Politechnikę Rzeszowską. Tematyka sympozjum objęła zagadnienia dynamiki ciała stałego, dynamikę maszyn, wibroakustykę oraz teorię drgań i ich pomiarów. W związku z faktem, że oferowane przez nas urządzenia doskonale wpisują się w tematykę konferencji z wielką przyjemnością wzięliśmy udział w niniejszej konferencji. Możliwość praktycznego zapoznania się ze wszystkimi urządzeniami, które pokazaliśmy spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem naukowców.

W trakcie wszystkich wymienionych wydarzeń przedstawiciele firmy EC Test Systems służyli pomocą w doborze aparatury pomiarowej dla potrzeb aplikacji badawczo-rozwojowych wg specyfikacji podawanych przez klientów.

Gorąco zachęcamy do spotykania się z nami przy tego typu okazjach. My ze swojej strony w dalszym ciągu będziemy dbać o to, aby nasi klienci posiadali zawsze bieżącą informację o dostępnych urządzeniach pomiarowych i metodach badawczych.