Aktualności

Prezentacja kamer termowizyjnych FLIR A6780 z zakresu średniej oraz długiej podczerwieni

PrezentacjakamertermowizyjnychFLIRA
Zdolność do dokładnego pomiaru zdarzeń termicznych w szerokim zakresie temperatur jest niezbędna w zastosowaniach przemysłowych, wojskowych i produkcyjnych oraz aplikacjach badawczo rozwojowych. Firma FLIR wprowadziła nową kamerę FLIR A6780 w dwóch modelach: FLIR A6780 MWIR (podczerwień średniofalowa) i FLIR A6780 LWIR (podczerwień długofalowa), aby ułatwić wykonywanie tych zadań.

Nowe chłodzone kamery termowizyjne są wyposażone w opcje obiektywów manualnych i z motorycznym ogniskowaniem. Nowe modele A6780, wyposażone w detektory MWIR lub LWIR o rozdzielczości 640 x 512 pikseli oferują zestaw obiektywów, od teleobiektywu 200 mm do obiektywu mikroskopu 3X, które mogą osiągnąć rozdzielczość przestrzenną 5 mikronów na piksel, przy ekstremalnie małych celach.

Systemy te charakteryzują się również krótkimi czasami ekspozycji, zaawansowanymi opcjami synchronizacji oraz opcją okienkowania, pozwalającą na zwiększenie częstotliwości rejestracji.

Ponadto złącze Gigabit Ethernet umożliwia sterowanie wszystkimi funkcjami kamery i przesyłanie danych termicznych do oprogramowania FLIR Research Studio, działającego na komputerach PC, Mac lub Linux. Oprogramowanie jest dostępne w 22 wersjach językowych.