Aktualności

Testy dynamiczne opon w ruchu przy użyciu Dopplerowskiej wibromerii laserowej 3D

webinarPolytecwibrometrD

Data 08.07.2020  godz. 10:00

Zapoznaj się z wibrometrią laserową firmy Polytec stosowaną do badania charakterystyki opon samochodowych.

Hałas generowany przez opony znacząco wpływa na jakość akustyczną wewnątrz i na zewnątrz samochodu, szczególnie  w przypadku pojazdów elektrycznych.
Walidacja modeli FE jest niezbędna do przewidywania nie tylko hałasu opon, ale także jego wpływu na hałas wewnątrz pojazdu.
Podczas webinarium zostanie wyjaśniony sposób walidacji modeli symulacji opon na podstawie wibracji pochodzących z eksperymentalnych testów modalnych i testów eksploatacyjnych na hamowni.
Dowiedzą się Państwo dlaczego dane 3D są niezbędne do określenia modeli i w jakich warunkach można przeprowadzać pomiary toczącej się opony w wysokich prędkościach.

Tematyka obejmuje:

  • koncepcję i teorię wibrometrii laserowej 3D
  • walidację modeli FE opony
  • praktyczne porady dotyczące pomiarów na elementach wirujących

Webinaria odbywać się będą w języku angielskim.