Wzbudniki, systemy wytrzymałościowe i wibracyjne

Wzbudniki elektrodynamiczne (2)

Modalne wzbudniki elektrodynamiczne (3)

Młotki modalne (1)

Maszyny do testów udarowych (2)