Artykuł

Simcenter: Multidyscyplinarna platforma

Firmy, które chcą wyjść naprzeciw wymaganiom klientów wykorzystują koncepcje cyfrowego bliźniaka, aby przyspieszyć rozwój produktu i dostosować go do potrzeb, preferencji czy nawyków odbiorcy. Potrzebują w tym celu złożonych projektów, które połączą mechanikę z elektroniką, oprogramowaniem oraz ze sterownikami.

 Portfolio Simcenter

obejmuje sprawdzone rozwiązania, które firmy wykorzystują do opracowywania cyfrowych bliźniaków. Wielotorowe podejście do problemów projektowych pozwala na dokładne prześledzenie wszystkich krytycznych kroków procesu projektowania. Simcenter oferuje narzędzia i technologie umożliwiające dokonanie całościowej oceny projektu
w każdym z kluczowych aspektów, długo przed przystąpieniem do kosztownego tworzenia prototypów.

Z uwagi na fakt, że projektowanie oparte na modelu nie kończy się na wczesnym etapie procesu, stosuje kosymulację
z systemami opartymi na środowisku 3D. Mamy tu do czynienia między innymi z symulacjami przepływów (CFD), ruchu, hałasu i wibracji, termiki. Działania te w dalszym ciągu zwiększają dokładność odwzorowania realnego środowiska,
a także pozwalają na optymalizację uwzględniającą kształt elementów.

Rozwój oprogramowania i urządzeń testowych przyczynia się do kolejnego skoku technologicznego. Obecne systemy pozwalają na bardzo precyzyjne sprawdzanie prototypów i korelacje automatyczne ze środowiskiem modelu.

Wszystkie te nowe wyzwania wymagają od działów inżynierii radzenia sobie z większą liczbą parametrów, danych
i wariantów produktów w krótszym czasie. Aby odnieść sukces, ich tradycyjny proces weryfikacji i walidacji trzeba przekształcić w bardziej przewidywalne podejście, które skutecznie napędzi rozwój produktu.