Artykuł

Dlaczego projekt powinien opierać się na symulacji?

dlaczego projekt

Analiza modalna to skuteczne narzędzie, która pomaga inżynierom poznać i rozwiązać problemy na każdym etapie życia produktu czy konstrukcji. Porównanie wyników, uzyskanych w czasie testów z symulacją MES, pozwalają określić stopień korelacji między modelami. Jeśli od początku projektu opieramy się na symulacji, którą przeprowadzamy w pierwszych etapach cyklu życia produktu możemy w skuteczny sposób zniwelować dalsze koszty.

Kluczową zaletą zintegrowanego rozwiązania jest to, że możemy zdefiniować konfigurację pomiarową w oparciu o wstępne obliczenia numeryczne. Następnie, wykorzystując możliwości Simcenter 3D uzyskujemy wysoki stopień korelacji między modelem testowym i modelem symulacyjnym i tym samym potwierdzamy, że zastosowane rozwiązanie pozwala na przewidywanie odpowiedzi dynamicznej struktury.

Dowiedz się więcej  >>

Powiązane tematy