Artykuł

Dynamiczne testy pojazdów: Redukuj koszty! Oszczędzaj czas!

 

  Obecnie, klasycznie przeprowadzenie testów nie daje już dostatecznego wglądu w dynamikę badanego pojazdu.  Dane uzyskanie w ten sposób są niewystarczające, nie ma jednoznacznej odpowiedzi odnośnie komfortu jazdy, właściwości jezdnych tego pojazdu, jego stabilność czy kontroli. Tym samym producentom z branży motoryzacyjnej szczególnie trudno jest zdefiniować lub ocenić projekt. Producenci muszą wyjść poza tradycyjny schemat przeprowadzenia testów i obiektywnie scharakteryzować pojazd. Potrzebne jest innowacyjne podejście, które wykorzystuje modele symulacyjne w celu ulepszenia uzyskanych wyników testów.

Zobacz jak można wykorzystać możliwości środowiska Simcenter, łącząc symulację i testy, aby móc obiektywnie oszacować zmiany konstrukcyjne czy sztywności nadwozia podczas jazdy po torze.