Artykuł

Eksperymentalna analiza modalna skrzyni biegów

Analiza modalna jest powszechnie stosowaną techniką badania własności dynamicznych obiektów mechanicznych. Otrzymujemy model modalny w postaci zbioru częstotliwości własnych, postaci drgań oraz współczynników tłumienia. Znajomość tych parametrów umożliwia przewidywanie zachowania obiektu na skutek działania przyłożonej siły.

Analizę modalną stosuje się w celu modyfikacji i diagnostyki stanu konstrukcji. Jest także wykorzystywana dla celów syntezy sterowania w układach aktywnej redukcji drgań oraz weryfikacji i walidacji modeli numerycznych takich jak, modele elementów skończonych czy modeli elementów brzegowych.

Zobacz jak przeprowadzono eksperymentalną analizę modalną skrzyni biegów. Dzięki testom z wykorzystaniem młotka modalnego i miniaturowych wzbudników, dokonano pomiaru wymuszenia i odpowiedzi w wielu punktach pomiarowych rozmieszczonych na badanym obiekcie, co umożliwiło porównanie wyników eksperymentalnych z wynikami uzyskanymi za pomocą symulacji.

Masz pytania?
Zamów konsultację z ekspertem

Powiązane tematy