Aktualności, Artykuł

Iskrobezpieczeństwo – wprowadzenie do urządzeń iskrobezpiecznych

atex pcb iskrobezpieczeństwo
Urządzenia oznaczone jako iskrobezpieczne zostały zaprojektowane do pracy w środowisku zagrożonym wybuchem. Mówiąc najprościej – w żadnych warunkach działania, sprzęt i okablowanie nie jest w stanie uwolnić wystarczającej energii elektrycznej lub cieplnej potrzebnej do zapłonu.

Jakie rodzaje środowisk są potencjalnie wybuchowe? Często myślimy o łatwopalnych gazach lub paliwach, ale pył i drobny proszek mogą również tworzyć potencjalnie wybuchowe warunki (środowiska). Typowe środowiska pracy, w których niezbędne są urządzenia iskrobezpieczne to m. in. platformy wiertnicze, rafinerie, kopalnie wydobywcze, produkcje farmaceutyczne czy zakłady chemiczne.

Różne obszary świata mają różne warunki i atesty wymagane dla produktów iskrobezpiecznych. Należy pamiętać, aby przejrzeć specyficzne oznaczenia na sprzęcie i upewnić się, że jest odpowiednie dla miejsca, w którym chcemy je zastosować.

atex pcb 2 - Iskrobezpieczeństwo – wprowadzenie do urządzeń iskrobezpiecznych
atex pcb 1 - Iskrobezpieczeństwo – wprowadzenie do urządzeń iskrobezpiecznych
Różne obszary świata mają różne warunki i atesty wymagane dla produktów iskrobezpiecznych. Należy pamiętać, aby przejrzeć specyficzne oznaczenia na sprzęcie i upewnić się, że jest odpowiednie dla miejsca, w którym chcemy je zastosować.

Obowiązki producenta i użytkownika dotyczące urządzeń iskrobezpiecznych

Twoim obowiązkiem, jako użytkownika sprzętu iskrobezpiecznego, jest zapoznanie się z oznaczeniem iskrobezpieczeństwa, brak ingerencji lub prób napraw urządzenia i użytkowanie zgodnie z zaleceniami.

Z kolei producenci muszą produkować i naprawiać urządzenia iskrobezpiecznie w sposób zatwierdzony przez agencję certyfikującą. Zobligowani są również dostarczyć instrukcje dotyczące prawidłowego użytkowania, odpowiednio oznaczać sprzęt i jasno przedstawić możliwości takiego urządzenia.

Przykładowo w zestawie Larson Davis` Spartan, model 730IS  elementem zatwierdzonym, który może być używany w środowisku niebezpiecznym jest sam dozymetr z zaciskami i przednią szybą. Pozostałe elementy zestawu, takie jak kalibrator akustyczny, futerał do przenoszenia, czy ładowarka nie mogą być używane w strefie zagrożonej wybuchem. W takim przypadku, dozymetr Spartan-IS należy naładować, ustawić i skalibrować przed umieszczeniem w niebezpiecznym środowisku.
dozymert larson - Iskrobezpieczeństwo – wprowadzenie do urządzeń iskrobezpiecznych

ATEX / IECEx – Europa i świat (bez USA i Kanady)

Oznaczenia grup i stref stosowane w Europie i na całym świecie (oprócz USA i Kanady):

 • Grupa I: kopalnie
 • Grupa II: gazy
 • Grupa III: pyły

Strefy (dla gazów/par cieczy) prawdopodobieństwa wystąpienia wybuchu:

 • Strefa 0: przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa wstępuje stale, często lub przez długie okresy
 • Strefa 1: przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa może czasami wystąpić w trakcie normalnego działania
 • Strefa 2: przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa nie występuje w trakcie normalnego działania, a w przypadku wystąpienia, utrzymuje się przez krótki okres

Strefy (dla pyłów/proszków i włókien) prawdopodobieństwa wystąpienia wybuchu:

 • Strefa 20: przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa wstępuje stale, często lub przez długie okresy
 • Strefa 21: przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa może czasami wystąpić w trakcie normalnego działania

Strefa 22: przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa nie występuje w trakcie normalnego działania a w przypadku wystąpienia, utrzymuje się przez krótki okres

Przykłady oznaczeń urządzeń ATEX / IECEx

atex pcb 3 ang 1024x394 - Iskrobezpieczeństwo – wprowadzenie do urządzeń iskrobezpiecznych