Artykuł

Jak przyspieszyć proces symulacji inżynierskich?

proces symulacji inżynierskich

Podczas pracy nad nowym produktem (jeszcze nawet przed powstaniem prototypu) warto dobrze zaprojektować, zoptymalizować oraz sprawdzić, czy spełnia wymagania konstrukcyjne. Pozwala to uniknąć niepotrzebnych kosztów na kolejnych, fizycznych etapach.

Projektowanie CAD a symulacje CAE.

Z dwóch narzędzi – projektowania CAD oraz symulacji CAE polscy inżynierowie dość dobrze opanowali to pierwsze. W obecnej chwili ciężko znaleźć firmę, w której nie korzysta się z zaawansowanego oprogramowania do projektowania 3D. Nie ma co się również dziwić dyrektorom oraz managerom inwestującym w komputerowe wspomaganie projektowania, ponieważ jego użytkowanie znacznie przyśpiesza proces projektowy, a w dzisiejszych czasach jest wręcz konieczne.

Drugie narzędzie – Computer Aided Engineering (komputerowe wspomaganie prac inżynierskich) w Polsce do tej pory było traktowane jako dodatek. Dzisiaj natomiast obserwuje się zwrot przedsiębiorców i inżynierów w kierunku jego użytkowania. Coraz większy nacisk na szybką optymalizację i wirtualne sprawdzanie projektów na świecie zaczyna przenikać do polskich firm. Jest to podyktowane m. in. chęcią konkurowania rodzimych przedsiębiorców z zagranicznymi. Na poniższym wykresie widać, że bardzo dużą część rynku w przypadku cyklu życia produktu na świecie, stanowi właśnie oprogramowanie symulacyjne.

Powiązane tematy