Artykuł

Korelacja danych z symulacji i testu na rzeczywistych obiektach

Siemens korelacja danych

Rozwój oprogramowania i urządzeń testowych przyczynia się do kolejnego skoku technologicznego. Rozwiązania inżynierskie Simcenter Amesim i Simcenter Testlab pozwalają na bardzo precyzyjne sprawdzanie prototypów i automatyczne korelacje w jednym środowisku diagnostycznym. Simcenter Testlab Neo obsługuje Functional Mockup Interface umożliwiając wykorzystanie danych z pretestu obliczeniowego do prowadzenia kompleksowych badań pomiarowych. Functional Mock-Up Unit (* .fmu) to interfejs do wymiany danych ułatwiających korelację i wykonanie pretestów z poziomu Simcenter Testlab Neo. W przepływie pracy do wykonania post-procesingu na modelach określa wejścia i wyjścia oraz niektóre zmienne parametry symulacji. Z uwagi na fakt, że projektowanie oparte na modelu nie kończy się na wczesnym etapie procesu, po przetestowaniu stworzonego na bazie symulacji prototypu możemy przeprowadzić jego testy, a Simcenter Testlab Neo dostarczy danych do jego modyfikacji i poprawy.

Korelacja danych z symulacji i z testu pozwala na:

  • uruchomienie dynamicznych modeli symulacyjnych w intuicyjnym interfejsie Simcenter Testlab Neo
  • analizę danych modelu symulacyjnego, tak jak wszystkie inne dane pomiarowe
  • zaktualizowanie i skalibrowanie modeli symulacyjnych przy użyciu danych testowych
  • przeanalizowanie wirtualnych danych pomiarowych, w miejscach gdzie nie można zamontować czujnika na obiekcie fizycznym
  • przetwarzanie danych z symulacji i testu w pętli sprzężenia zwrotnego analizując odpowiedź układu w zależności od zmiany parametrów

Dowiedz się więcej  >>

Powiązane tematy