Artykuł

Przełom w projekcie E-BREAK: zastosowanie Simcenter Nastran SOL 402

E BREAK

E-BREAK (Engine BREAKthrough Components and Subsystems) to zintegrowany projekt na dużą skalę, finansowany przez Komisję Europejską, który rozpoczął się w październiku 2012 r.  i trwał do końca marca 2017 r. Celem było ograniczenie emisji dwutlenku węgla poprzez dostosowanie podsystemów silnika samolotowego do nowych limitów dotyczących temperatury i ciśnienia. Testy i symulacja były integralną częścią procesu projektowania, dlatego wdrożono koncepcje wirtualnego bliźniaka.

Problem na który natrafili inżynierowie to przemieszczenie nieliniowe przy częściowych więzach kinematycznych konstrukcji, które wynikają z deformacji kształtu. Do rozwiązania tego  problemu wykorzystano możliwości Simcenter Nastran SOL 402, który posiada solvery do dokładnego modelowania kompletnych podsystemów poprzez wykonanie analizy elementów skończonych (FEA) z uwzględnieniem połączeń elastycznych. Wyniki te stały się podstawą do rozwiązania problemu i przeprowadzenia realistycznej symulacji silnika lotniczego.

Dzięki zastosowaniu symulacji kinematyczno – nieliniowej w oparciu o solver Simceter Nastran SOL 402 dokonano przełomu w projekcie E-BREAK poprzez ulepszenia w zakresie m.in.  redukcji masy, oporności materiałów, technologii uszczelnień.

Dowiedz się więcej  >>

Aero engine ex - Przełom w projekcie E-BREAK: zastosowanie Simcenter Nastran SOL 402

Powiązane tematy