Artykuł

Przeprowadzenie testów wibracyjnych: w jaki sposób możemy uzyskać informacje o badanym obiekcie

testy wibracyjne

Testy wibracyjne są niezwykle ważne, przeprowadza się je w celu oceny zachowania oraz poprawy funkcjonalności produktu, umożliwiają wgląd w to jak badany obiekt będzie reagował na zadany wstrząs lub wibrację.

Wykonując test w warunkach laboratoryjnych, mamy kontrole nad wartością sygnałów wzbudzenia, które możemy uzyskać za pomocą np. wzbudnika elektrodynamicznego. Dostajemy też więcej informacji, niż w trakcie testów wykonywanych w terenie, a wyniki są bardziej spójne i miarodajne.

Dowiedz się jak wykorzystać możliwości Środowiska Simcenter w celu przeprowadzenia testów wibracyjnych.  Spójność całego procesu zapewnia zastosowanie wielokanałowych systemów pomiarowych, które wykorzystujemy do sterowania wzbudzeniem zewnętrznym w pętli sprężenia zwrotnego, z równoległą akwizycją danych i ogromnymi możliwościami analitycznymi. Wykonanie symulacji zachowania badanego obiektu (poprzez wykonanie kontrolowanych testów) przyspiesza proces walidcacji, pomaga też inżynierom oceniać i klasyfikować produkty.

Dowiedz się więcej  >>

Powiązane tematy