Artykuł

Simcenter – nadążaj za szybko zmieniającym się światem

Simcenter Amesim Productivity tcm

Poznaj rozwiązania pomiarowe, diagnostyczne oraz symulacyjne wspierające cyfryzację
i rozwój produktów.

Świat wokół nas ciągle się zmienia. Zwiększają się potrzeby i oczekiwania konsumentów. Nowe wyzwania wymagają zastosowania technologii cyfrowych, które torują drogę producentom do wyróżnienia się wśród konkurencji.
Optymalizacja kosztów jest głównym celem i może być realizowana na różne sposoby np. poprzez zastosowanie wydajnych metod inżynieryjnych, które umożliwiają obniżenie kosztów produkcji.

Postępująca cyfryzacja przemysłu wymusza na producentach konieczność znajdowania coraz to bardziej efektywnych rozwiązań, które pozwolą skrócić czas potrzebny na testowanie nowych produktów, przyśpieszyć proces ich projektowania i wdrożenia do produkcji seryjnej. Konieczna jest możliwość modyfikacji poszczególnych parametrów bez konieczności tworzenia kolejnych kosztownych prototypów. Identyfikacja, rozpoznanie i ustalenie warunków pracy maszyny jest niezbędne do eksploatacji końcowego produktu.

Technologią, która doskonale spełnia te zadania jest koncepcja wirtualnego bliźniaka stosowana w aplikacjach symulacyjno-pomiarowych. Przy jej zastosowaniu możliwe jest zoptymalizowanie poszczególnych etapów projektowych, produkcyjnych i testowych. W konsekwencji czego znacznie redukuje się koszty wprowadzenia na rynek nowego produktu, a także podnosi jego jakość.

Środowisko Simcenter

“Zorientowanie na cel” tymi słowami można scharakteryzować rozwiązanie SIMCENTER, które wprowadza  ulepszenia procesowe starając się to wszystko spinać ze sobą, tak żeby całe środowisko działało wspólnie.

Środowisko Simcenter w unikalny sposób łączy symulację systemu (Simcenter Amesim), symulację 3D (Simcenter 3D)
i test (Simcenter Testlab, Simcenter Scadas), aby pomóc przewidzieć wydajność we wszystkich krytycznych momentach, przez cały cykl życia produktu. Łącząc symulacje oparte na fizyce z wnioskami uzyskanymi z analizy danych, Simcenter pomaga zoptymalizować projekt i dostarczać rozwiązania szybciej i pewniej.

simcenter schemat - Simcenter - nadążaj za szybko zmieniającym się światem
Schemat współzależności systemów 1D, 3D i TEST – Simcenter portfolio

Zastosowanie kompletnego środowiska Simcenter, do symulacji i testu, pomaga szybciej i sprawniej wprowadzać innowacje, jednocześnie niwelując ryzyko. Przyspiesza przewidywania wydajności oraz umożliwia modyfikacje projektu. Simcenter zawiera produktywną i łatwą w użyciu multidyscyplinarną platformę eksploracji, która łatwo integruje się
z istniejącymi narzędziami do projektowania i symulacji w pełni wykorzystując dostępną infrastrukturę obliczeniową
o wysokiej wydajności.

Przewiduj wydajność systemu wielodomenowego za pomocą symulacji na etapie koncepcji. Simcenter Amesim zawiera zestaw predefiniowanych komponentów i bibliotek fizycznych, dzięki czemu można skutecznie budować realistyczne modele. Simcenter Amesim wspiera interfejs FMI, może też być połączony z wiodącymi systemami typu CAD/CAE
i pakietami oprogramowania sterującego.

Symuluj rzeczywistą wydajność projektu. Simcenter 3D oferuje jednolite, skalowalne, otwarte i rozszerzalne środowisko 3D CAE. Przeprowadzenie zaawansowanych analiz i rozwiązań wielofizycznych zapewnia optymalny wgląd w zachowanie produktu, efektywniej niż tradycyjne narzędzia CAE dla pre i postprocesingu.

Zastosuj systemy testów fizycznych, aby uzyskać dokładne symulacje i skuteczne walidacje komponentów i produktów końcowych. Rozwiązania testowe Simcenter oferują kompletne, zintegrowane środowisko dla inżynierii opartej na testach.

Cyfrowy bliźniak

Model cyfrowego bliźniaka stanowi zestaw trzech komponentów: fizycznego obiektu, jego cyfrowego odwzorowania oraz połączenia części fizycznej i wirtualnej poprzez wymianę i przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym dla stałej aktualizacji odwzorowania. Dostępny asortyment dedykowanych rozwiązań w środowisku Simcenter pozwala spełniać te założenia, umożliwiając predykcję zachowania systemów od fazy koncepcyjnej po fizyczne testy rzeczywistego prototypu.
Wykorzystanie obiektów cyberfizycznych w konsekwencji znacznie redukuje koszty wprowadzenia na rynek nowego produktu, a także podnosi jego jakość.

blizniak - Simcenter - nadążaj za szybko zmieniającym się światem

Holistyczny bliźniak cyfrowy

Simcenter Amesim Mecatronic Systems Engineering tcm27 25884 - Simcenter - nadążaj za szybko zmieniającym się światem CAE simulation tcm27 26221 - Simcenter - nadążaj za szybko zmieniającym się światem

SIMCENTER AMESIM
projektuj i optymalizuj działanie systemów mechatronicznych

Zaprojektowanie złożonych produktów mechatronicznych wymaga skalowalnej platformy
do symulacji wielofizycznych, która pozwala inżynierom określić, w jaki sposób najlepiej spełnić wszystkie wymagania, poczynając od wczesnych etapów.
Simcenter Amesim umożliwia przeprowadzenie analizy porównawczej wielu założeń projektowych, porównując, często sprzeczne parametry umożliwia uzyskanie optymalnego projektu.
Simcenter Amesim obejmuje gotowe do użycia biblioteki wielofizyczne w połączeniu z aplikacjami
i rozwiązaniami branżowymi. Ogromne możliwości platformy, pozwalają na szybkie tworzenie modeli
i dokładne wykonywanie analiz. To otwarte środowisko, które można zintegrować z różnymi procesami.

 

          >>  

 

 Producenci wdrażający Simcenter Amesim w ramach standardowego procesu projektowania osiągną przyspieszone cykle projektowe, obniżą koszty opracowywania i otrzymują produkty, które wyróżniają się wśród konkurencji.  

SIMCENTER 3D
zwiększaj wydajność symulacji CAE

Szybsze i bardziej realistyczne symulacje pomagają inżynierom przewidzieć prawdziwe zachowanie produktu. Przedstawienie w ten sposób procesu znacznie zwiększa wydajność, bezpieczeństwo i precyzję oraz ułatwią logistykę. Natomiast posiadanie aktualnych modeli symulacyjnych, które mogą działać
w czasie rzeczywistym, pozwala producentom na uwzględnienie różnych możliwości prognozowania
w produktach.
Oprogramowanie Simcenter 3D oferuje najnowocześniejsze narzędzia analityczne, które są łatwe w użyciu, integrują bardziej produktywne przepływy pracy i generują spójne wyniki. Rozwiązanie jest skalowalne, otwarte i rozszerzalne, z połączeniami do projektowania i symulacji systemu 1D.
Simcenter 3D to kompleksowe narzędzie do przeprowadzania analiz numerycznych. Posiada szereg wyspecjalizowanych solverów. Wielodziedzinowe obliczenia zapewniają wysokiej jakości analizy niezależnie do rodzaju badania, ułatwiając kluczowe decyzje związane z danym produktem. Ujednolicone środowisko CAD/CAE oparte na platformie NX pełni funkcję Pre/Post, wspierając zewnętrzne rozwiązania
w tym Abaqus, Ansys, MSC Nastran i LS-DYNA. Oprogramowanie szeroko wykorzystywane jest przez inżynierów w przemyśle maszynowym, samochodowym, lotniczym, okrętowym oraz wzornictwie przemysłowym.
Simcenter 3D to platforma obliczeniowa przeznaczona dla analityków, konstruktorów i projektantów, pozwala na przeprowadzenie analiz. Łączy w sobie bardzo dokładne solwery oparte na dziesięcioleciach specjalistycznej wiedzy branżowej z najlepszą w swojej klasie edycją geometrii i intuicyjnym, asocjatywnym modelowaniem symulacji.

          >>  

 Wdrożenie oprogramowania Simcenter 3D pozwala skrócić czas rozwoju produktu, a także pomóc w tym, aby spełniał on coraz bardziej zaawansowane wymagania dotyczące założeń projektowych. Simcenter 3D jest dostępny jako samodzielne środowisko symulacyjne. Może być także całkowicie zintegrowany z NX, zapewniając płynną integrację pomiędzy aplikacjami CAD i CAE.  
Complete%20solution%20for%20test based%20engineering%20 %20Testlab tcm54 26219 - Simcenter - nadążaj za szybko zmieniającym się światem Simcenter%20SCADAS%20data%20acquisition%20systems tcm54 24521 - Simcenter - nadążaj za szybko zmieniającym się światem

SIMCENTER TESTLAB
odkryj szeroki zakres możliwości testowych dzięki kompletnemu pakietowi oprogramowania do akwizycji,
analizy i modelowania

Pomimo rosnącego znaczenia technologii cyfrowych, testy certyfikacyjne fizycznych prototypów pozostają kluczową częścią wprowadzenia produktu na rynek.
Co więcej, wiele dodatkowych aplikacji testowych jest niezbędnych by wesprzeć symulacje takich aspektów jak: nowe materiały, złożone komponenty, czy właściwości fizyczne; czyli docelowo do uzyskania bardziej realistycznego cyfrowego bliźniaka.
Rozwiązania testowe Simcenter Testlab pomagają inżynierom testować, weryfikować i optymalizować rzeczywiste projekty w ramach krótszych cykli testowych, sprzecznych wymagań dotyczących wydajności, rosnącej złożoności produktu i obniżonych kosztów. Ilość danych z fizycznych i wirtualnych kampanii testowych stale rośnie. Simcenter Testlab umożliwia uporządkowanie i śledzenie tych danych.
Simcenter Testlab oferuje zintegrowane rozwiązanie
dla inżynierii opartej na testach, łączące wielokanałowe pozyskiwanie danych z pełnym pakietem narzędzi
do testowania, analizy i raportowania. Simcenter Testlab zapewnia zwiększoną produktywność
i wydajność testowania, utrzymanie jakości, usprawnia współpracę zespołu, poprawia elastyczność oraz zamyka pętlę za pomocą symulacji pozwalając na obniżenie kosztów posiadania.

 

          >>  

 

 Simcenter Testlab to program oferujący wszystko
co jest potrzebne do prowadzenia pomiarów, akwizycji danych, ich analizy i opracowywania raportów. Umożliwia uzyskanie najlepszych rezultatów poprzez kombinację symulacji
i testów na rzeczywistych obiektach.
Rozwinięciem i uzupełnieniem Simcenter Testlab jest system przetwarzania sygnałów i akwizycji danych Scadas, optymalnie dostosowany do inżynierii akustycznej, wibracyjnej i wytrzymałościowej. 

SIMCENTER SCADAS
rozwiązanie pomiarowe na miarę Twoich potrzeb 

Dzisiejsze wyzwania związane z testami, a dokładnie pomiarami hałasu i wibracji wywierają coraz większą presjęna inżynierów i techników. Klienci wymagają cichszych, wygodniejszych i trwalszych produktów. Rządy nakładają coraz większe regulacje dotyczące poziomu hałasu i stawiają nowe wymagania w kwestiach ekologii.
Łącząc systemy Scadas z Simcenter Testlab, łatwiej jest przeprowadzać wielkoskalowe badania modalne. Pozwala się skupić na identyfikowaniu pierwotnych przyczyn problemówz wibracjami i zastosowaniu potężnych narzędzi analitycznych w celu znalezienia najlepszego rozwiązania. Rozwiązanie
to pozwala szybko uzyskać wgląd w pierwotną przyczynę problemów.
Simcenter Scadas to wszechstronny, skalowalny
i precyzyjny system pomiarowy. Każde urządzenie może być bezproblemowo zintegrowane z dedykowanymi
i dostosowanymi pakietami oprogramowania
do konfiguracji pomiaru oraz poprawnego sformatowanych wyników i analiz,
takich jak oprogramowanie Simcenter Testlab™ Apps
i Simcenter Testxpress.
Systemy Scadas dostarczają wysokiej jakości danych
i umożliwiają dokładne dopasowanie fazowe między akcelerometrami, które są wymagane np. do analizy modalnej w szerokim zakresie częstotliwości. Pozwala gromadzić dane strukturalne wynikające z wymuszonego wzbudzenia przy użyciu różnych typów sygnałów wejściowych lub z obciążeń operacyjnych lub udaru. System pomiarowy Scadas
umożliwia obsługę kilkaset kanałów, łącząc ramkę master z ramkami slave.

          >>  

 

 Portfolio rozwiązań Simcenter zapewnia wszystkie narzędzia niezbędne do sprostania aktualnym trendom rynkowym i zaspokojenia potrzeb klientów. Możliwość rozbudowy środowiska w dowolnej chwili umożliwia rozwój wsparcia działów projektowych
w zależności od potrzeb Państwa firmy. 

Zobacz jak Simcenter:

  • w unikalny sposób łączy symulację systemu, symulację 3D i test
  • przyspiesza przewidywania wydajności oraz umożliwia szybką modyfikacje projektu
  • łączy symulacje multifizyczne z wnioskami uzyskanymi z analizy danych, pomaga zoptymalizować projekt i dostarczać szybciej innowacje