Artykuł

Symulacje vs. testy

siemens testlab rtaImage

Chcesz  porównać dane uzyskane za pomocą symulacji z danymi uzyskanymi podczas testów? Możesz napotkać trudności natury technicznej, takie jak inne formaty plików czy różne jednostki. Zobacz jak można ułatwić sobie pracę, wykorzystując solver Nastran oraz oprogramowanie Simcenter Testlab do podglądu oraz porównania wyników symulacji z danymi z pomiarów testowych.

Simcenter Nastran umożliwia przeprowadzenie analizy metodą elementów skończonych. Wykorzystując ten solver można uzyskać wyniki symulacji w postaci :

  • postaci drgań własnych
  • funkcji odpowiedzi częstotliwościowej (FRF)

Dane te można przeglądać  i nakładać na wyniki uzyskane za pomocą testów w arkuszu „Navigator” Simcenter Testlab Desktop. To sposób na szybkie i skuteczne porównanie uzyskanych wyników.

Dowiedz się więcej  >>

Powiązane tematy