Artykuł

Testy wytrzymałościowe pojazdu: co może pójść nie tak?

Vehicle durability testing with SimRod

 

Uniknij błędów i znacząco skróć czas trwania testów wytrzymałościowych. Odkryj aplikacje Simcenter Testlab Control i jej możliwości.Każdy, kto kiedykolwiek przeprowadzał testy wytrzymałości na poligonie, wie, jak wyglądają  belgijskie bloki. Dla tych, którzy nie wiedzą, belgijskie bloki to te ogromne kamienne bloki, które posłużyły do stworzenia nierównego profilu drogowego. Trasy te są wykorzystywane do odtworzenia obciążeń wytrzymałościowych, jakich doświadcza pojazd przez cały okres jego eksploatacji. Mają one również zastosowanie do sprawdzania, kiedy jeden lub więcej elementów ulegnie uszkodzeniu.

Aby zaprezentować rozwiązania testowe i symulacyjne Simcenter, Siemens przeprowadził serię testów wytrzymałościowych na nowych elektrycznych pojazdach, które nazwano SimRod. 

Przeprowadzenie testów durabilty zasadniczo polega na podpięciu czujników i połączeniu ich z systemem pomiarowym np. z analizatorem Simcenter SCADAS. Co może pójść nie tak? Może się zdarzyć, że czujnik będzie nieprawidłowo podpięty, przez co nie uzyskamy oczekiwanego wyniku (np. wynik ujemny tam, gdzie powinien być dodatni lub mierzone wartości będą 3 razy większe niż zakładano).  

Aby uniknąć czasochłonnych testów, na zasadzie prób i błędów, wszystkie ustawienia czujników można sprawdzić wcześniej, wykonując kilka prostych testów za pomocą aplikacji Simcenter Testlab Control. Aplikacja ta zapewnia przejrzystą wizualizację mierzonych danych jako proste wartości liczbowe, albo jako bardziej szczegółowe przebiegi czasowe lub obliczone statystyki. Informacje te wystarczą, aby zespół inżynierów zdecydował, czy uzyskane dane są wystarczające do dalszego przetwarzania, czy też trzeba je usunąć i powtórzyć pomiar, tak aby uzyskać oczekiwany sygnał wyjściowy. 

Zobacz jak wykorzystano szerokie możliwości oprogramowania Simcenter Testlab współpracującego z systemem pomiarowym Simcenter SCADAS, co umożliwiło szybką akwizycję danych, ich obróbkę oraz wizualizację, a także przyśpieszenie pracy oraz zacieśnienie współpracy między działem symulacyjnym i pomiarowym.

Dowiedz się więcej >>

Simcenter SCADAS Recorder with Lemo connector 2 - Testy wytrzymałościowe pojazdu: co może pójść nie tak?

Powiązane tematy