Blog

Badania nieniszczące – wibroakustyka a diagnoza maszyn

testy wibracyjne

Duży poziom drgań powoduje znacznie większe i szybsze zużycie maszyn. Taka sytuacja jest natomiast przyczyną awarii i zakłóceń, które mogą powstać podczas procesu produkcyjnego. Nie można również bagatelizować wpływu, jaki ma taki stan rzeczy na pracowników. Może być on przyczyną wielu chorób zawodowych osób obsługujących instalację, a w skrajnych przypadkach również śmierci. Jednakże należy pamiętać, że można temu zapobiec. Stan dynamiczny maszyn można ocenić za pomocą generowanych przez nie procesów wibroakustycznych. W tym celu stosuje się pomiar drgań bezwzględnych, względnych, hałasu oraz pulsacji ciśnieniowej. Stanowią one podstawowe źródło informacji o kondycji maszyny.

Złożone metody badania

Niektóre firmy, jak np. EC TEST Systems wykorzystują najwyższej klasy, najnowocześniejsze rozwiązania testowe w dziedzinie wibroakustyki. W ich ofercie można znaleźć kompletne systemy, które składają się ze specjalnych czujników, wzbudników elektrodynamicznych, układów kondycjonowania, licznych akcesoriów oraz analizatorów i oprogramowania do akwizycji danych. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych maszyn możliwe jest przeprowadzenie standardowych testów wibracyjnych dla różnych gałęzi przemysłu, jak również mniej standardowych kontroli. Należą do nich np. testy przeprowadzane dla wojska lub przemysłu kosmicznego. Dzięki wykorzystywanej przez firmę platformie pomiarowej LMS SCADAS z oprogramowaniem LMS Test.Lab możliwe są pomiary i analizy dynamiczne, pomiary maszyn wibrujących, bezdotykowe pomiary elementów o bardzo małej masie lub wysokiej temperaturze. Warto podkreślić, że dzięki profesjonalnemu sprzętowi możliwe są również pomiary standardowe, np. wyznaczenie mocy akustycznej. Jak i te bardziej skomplikowane – przykładowo lokalizacja źródeł dźwięku.

Przed przystąpieniem do badania

W przypadku badania dotyczącego pracy maszyny, przed przystąpieniem do jego wykonania należy zapoznać się z kryteriami dopuszczalnych wibracji dla danego sprzętu. Powinny znajdować się one w dokumentacji techniczno-ruchowej.