Blog

Co o stanie technicznym maszyny mówi sposób jej drgania?

pomiary analiza - Co o stanie technicznym maszyny mówi sposób jej drgania?

Niezawodność maszyn jest kluczowa dla utrzymania wysokiej wydajności i jakości produkcji. Jednym z najbardziej efektywnych sposobów monitorowania stanu technicznego maszyn jest analiza drgań, która pozwala na wczesne wykrywanie problemów oraz planowanie konserwacji.

Na czym polega analiza drgań?

Analiza drgań opiera się na badaniu drgań mechanicznych generowanych przez pracujące maszyny. Drgania te są wynikiem różnych sił działających na elementy maszyn, takich jak tarcie, uderzenia czy nierówności obciążenia. Każda maszyna generuje charakterystyczne dla siebie drgania, które jednak zmieniają się wraz ze zmianą stanu technicznego urządzenia. Podczas analizy drgań inżynierowie stosują specjalne czujniki i urządzenia pomiarowe, które rejestrują drgania maszyny w określonym zakresie częstotliwości. Następnie za pomocą odpowiednich algorytmów przetwarzają te dane w celu identyfikacji sygnałów charakterystycznych dla różnych rodzajów uszkodzeń, takich jak zużycie łożysk, niewspółosiowość wałów czy luz w przekładniach.

Korzyści płynące z zastosowania analizy drgań

Pomiary drgań w przemyśle pozwalają na osiągnięcie wielu korzyści, zarówno pod względem technicznym, jak i ekonomicznym. Po pierwsze, analiza drgań umożliwia wczesne wykrywanie problemów, dzięki czemu możliwe jest zaplanowanie konserwacji lub naprawy urządzenia zanim dojdzie do awarii. Pozwala to uniknąć kosztownych przestojów produkcyjnych. Po drugie, analiza drgań pozwala na optymalizację procesów konserwacji maszyn. Dzięki monitorowaniu stanu technicznego urządzeń można planować konserwację w sposób bardziej efektywny i precyzyjny. Po trzecie, analiza drgań jest wykorzystana do oceny jakości wykonania napraw czy modernizacji maszyn poprzez porównanie drgań maszyny przed i po wykonaniu prac. Wreszcie analiza drgań może być również pomocna przy projektowaniu nowych maszyn, dostarcza bowiem cennych informacji na temat dynamicznego zachowania urządzeń. W tym kontekście, wielokanałowe rejestratory i analizatory, takie jak Simcenter SCADAS, odgrywają kluczową rolę.