Blog

Czujniki wizyjne

system oświetleniowy

Koniecznością we współczesnych procesach produkcyjnych jest kontrola jakości. Jednym z najważniejszych urządzeń służących do zbierania niezbędnych informacji w celu ich późniejszej analizy są czujniki wizyjne. Są to urządzenia, mające wbudowany układ analizy obrazu, oświetlacz, elementy optyczne oraz odpowiednie układy wejść i wyjść. Dzięki takim sensorom możliwa jest stuprocentowa kontrola jakości, umożliwiająca wykonywanie szybkich pomiarów bez potrzeby zatrzymywania maszyn.

Zastosowanie czujników wizyjnych

Czujniki wizyjne to najprostsze urządzenia znajdujące zastosowanie w kontroli wizyjnej. Ich działanie oparte jest na inteligentnych kamerach wizyjnych, które mogą samodzielnie przeprowadzać kontrolę wizyjną.  Kamery wyposażone są w specjalne oprogramowanie, które nadzoruje pracę czujnika, steruje oświetleniem, filtruje, itp.  Często umożliwiona jest również współpraca systemu wizyjnego z aplikacjami komputerowymi, które automatycznie tworzą bazy danych oraz statystyki dotyczące jakości. Dzięki temu czujniki znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Mogą one służyć sprawdzaniu kształtów elementów oraz jako system kontroli wizualnej powierzchni po obróbce mechanicznej. Kontrolę przeprowadza się podczas bezdotykowego sprawdzania wymiarów taśm i przewodów. System ten równie powszechnie stosowany jest w przemyśle kosmetycznym, gdzie czujniki wraz z odpowiednimi systemami kontrolują położenie etykiety. W trakcie produkcji przemysłu elektronicznego czujniki kontrolują obecność i  położenie poszczególnych elementów elektronicznych, sprawdzają poprawność  działania wskaźników oraz weryfikują zawartość opakowań. Natomiast w przemyśle farmaceutycznym systemy wizyjne kontrolują napełnienia blisterów.

Laserowe oświetlenie impulsowe

Wśród systemów kontroli wizyjnej szczególne miejsce zajmuje laserowe oświetlenie impulsowe. Do takich należy system oświetleniowy Cavilux HF firmy Cavitar. Stworzono go z myślą o ultra szybkiej rejestracji obrazu. W tym celu wykorzystuje się sprawdzone rozwiązania bazujące na wiązce lasera, dzięki której możliwa jest rejestracja zjawisk fizycznych przy bardzo krótkim czasie ekspozycji.