Blog

Czy przy pomocy kamer termowizyjnych można mierzyć temperaturę ludzkiego ciała?

ręczna kamera termowizyjna do badania temperatury ciała

Każde ciało i obiekt, którego temperatura jest wyższa od zera bezwzględnego, jest źródłem niewidocznego gołym okiem promieniowania podczerwonego. Kamery termowizyjne to specjalistyczne urządzenia, które wykrywają to promieniowanie i na jego podstawie tworzą termogram, czyli wielobarwny zapis obrazu cieplnego badanego obiektu. Każdy kolor na termogramie jest umownie przypisany do poszczególnych wartości temperatury. Kamera tego typu rejestruje promieniowanie podczerwone pochodzące z obiektu. Przechodzi ono przez jej soczewkę, a następnie skupia się na matrycy detektorów. Element ten pełni podobną funkcję do kliszy w zwykłym aparacie analogowym.

Kamery termowizyjne są wykorzystywane w inteligentnych systemach rozpoznawania ruchu, systemach ochrony obwodowej, monitoringu rozległych obszarów i wnętrz budynków, a także do detekcji wycieków gazów czy wykrywania wad technologicznych i konstrukcyjnych budynków. W dzisiejszym wpisie przedstawimy jeszcze jedno, medyczne zastosowanie kamer tego typu – badania przesiewowe temperatury ludzkiego ciała.

Kamery termowizyjne wykorzystywane w medycynie

Kamery termowizyjne mogą być również stosowane do pomiaru temperatury ludzkiego ciała. Nadają się do tego specjalne modele kamer, które wyróżniają się wysoką precyzją pomiarów. Wizualizują one rozkład temperatury otoczenia i szybko identyfikują osoby z podwyższoną temperaturą ciała. Dzięki nim można wskazać osoby, które mają podwyższoną albo wysoką temperaturę. Aby móc to zrobić, pomiar musi być przeprowadzony tylko w kąciku oka, gdzie temperatura jest stabilna.

Specjalistyczne kamery termowizyjne przeznaczone do pomiaru temperatury ciała ludzkiego odznaczają się małym błędem pomiarowym i są wyposażone w oprogramowanie, dzięki któremu analizowana może być w czasie rzeczywistym temperatura osób. Takie kamery posiadają również zewnętrzne kalibratory, które pozwalają zminimalizować błędy pomiarowe. Minimalizacja błędu pomiarowego jest możliwa, jeżeli kamera będzie właściwie skalibrowana, będzie miała odpowiednią czułość i będzie umieszczona w odpowiednim punkcie.

Do czego wykorzystywane są kamery termowizyjne przeznaczone do pomiaru temperatury ciała ludzkiego?

Kamery termowizyjne przeznaczone do pomiaru temperatury ciała ludzkiego to urządzenia stosowane w wielu budynkach użyteczności publicznej, instytucjach i firmach. Mogą być zamontowane na statywie i korzystać z zasilania zewnętrznego lub bateryjnego, dzięki czemu są doskonałą alternatywą dla stałych instalacji. Dzięki nim można szybko wykryć osoby z podwyższoną temperaturą ciała, co jest szczególnie istotne podczas trwającej pandemii koronawirusa.

Wykorzystując je do selekcji osób wchodzących do budynku, należy pamiętać, iż nie potrafią one diagnozować przyczyn podwyższonej temperatury ciała, jednak mimo to są bardzo skutecznym środkiem zapobiegawczym, dzięki któremu osoby stwarzające potencjalne zagrożenie dla zdrowia innych mogą być szybko odizolowane. Takie kamery pomagają więc minimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych.