Blog

Czym jest inżynieria odwrotna. Wykorzystanie skanerów 3D

skanowanie 3D

Inżynieria odwrotna, zwana również wsteczną lub programowaniem zwrotnym jest procesem badań produktu w celu ustalenia, jak on dokładnie działa. W trakcie procesu wykorzystuje się obiekt rzeczywisty, na bazie którego otrzymujemy dokumentację w formie 3D  bądź 2D. W budowie modeli CAD wykorzystywane są dane zebrane dzięki użyciu skanera 3D. Ułatwia on znacznie odtwarzanie skomplikowanych kształtów geometrycznych badanego przedmiotu. Po zaimportowaniu wyników skanowania 3D odbudowa cyfrowa geometrii powierzchni odbywa się przez wykorzystanie specjalnego oprogramowania.

Jak działa skaner 3D

Skaner 3D jest urządzeniem pozwalającym na szybkie przeniesienie geometrii trójwymiarowych rzeczywistych do postaci cyfrowej. Otrzymany plik można następnie przetwarzać, edytować lub wykorzystać do wizualizacji oraz prototypowania przez odpowiednie oprogramowanie CAD/CAM. Najczęściej wykorzystywanym typem skanera 3D jest skaner optyczny. Podstawą jego działa jest projekcja znanej struktury światła białego na skanowany obiekt. W trakcie procesu wykorzystuje się wiele różnych struktur światła. Różnią się one nie tylko gęstością, ale również ilością i położeniem prostych linii. Linie te ulegają odkształceniu odpowiednio do kształtu mierzonego obiektu. Natomiast szybkie kamery zbierają ten obraz i przekazują go do komputera. W wyniku jednego pomiaru zbierane jest około 2,6 miliona punktów pomiarowych. Cały proces trwa niecałą sekundę. Dzięki takiej dokładność możliwe jest odwzorowanie nawet bardzo skomplikowanych elementów.

Praktyczne zastosowanie inżynierii odwrotnej

Inżynieria odwrotna ma szeroki wachlarz praktycznych zastosowań. Wystarczy uświadomić sobie fakt, że eksploatacja maszyn i urządzeń sprawia, że ich części i podzespołu dosyć szybko się zużywają. Proces ten może być spowodowany tarciem, wtedy jest powolny i stopniowy lub wręcz przeciwnie do uszkodzenia może dojść gwałtownie. Niezależnie od tego najprostszą metodą w sytuacji, kiedy problem dotyczy konkretnego elementu lub podzespołu w maszynie, jest wymiana. Zdarza się jednak, że pożądane komponenty nie są dostępne w handlu. W takich sytuacjach zastosowanie znajduje inżynieria odwrotna. Pozwala na szybkie zeskanowanie uszkodzonej części, odtworzenie dokumentacji technicznej, a następnie wykonania zamiennika.