Blog

Czym jest skaner 3D?

obraz ze skanera 3D

Skaner 3D to urządzenie, dzięki któremu możliwa jest analiza obiektów świata rzeczywistego w celu zgromadzenia danych na temat jego kształtu, a czasem również wyglądu. Innymi słowy, skaner 3D pozwala na szybki i dokładne przekonwertowanie geometrii trójwymiarowych obiektów do postaci cyfrowej. Otrzymany plik może być następnie edytowany, przetwarzany i wykorzystywany do budowania modeli. Skanowanie 3D może odbywać się z użyciem wielu różnych technologii. Dane zebrane przy użyciu skanerów mają szerokie zastosowanie. Wykorzystywane są m.in. w budownictwie i inżynierii lądowej, procesach projektowania, inżynierii odwrotnej, medycynie oraz w branży rozrywkowej, czyli produkcji filmów i gier komputerowych.

Technologia skanera 3D

Skanery 3D można podzielić na dwie kategorie: kontaktowe i bezkontaktowe. Bezkontaktowe rozwiązania dzieli się natomiast na pasywne i aktywne. Skanery kontaktowe badają obiekt przez fizyczny dotyk. Skanowany obiekt może leżeć na płaskiej, odpowiednio przygotowanej powierzchni płyty pomiarowej. Musi być ona wyszlifowana i wypolerowana do określonego maksimum chropowatości. W przypadku jeśli obiekt jest płaski lub nie może stanąć stabilnie umieszcza się go w uchwytach mocujących. Sprawa wygląda inaczej w przypadku skanerów bezkontaktowych aktywnych. Emitują one pewien rodzaj promieniowania i wykrywają promieniowanie przechodzące przez obiekt. Do możliwych rodzajów emisji można zaliczyć światło, ultradźwięk oraz promieniowanie rentgenowskie.  Skanery 3D używające światła strukturalnego projektują wzory świetlne na obiekt i analizują deformację tych wzorów na jego powierzchni. Detektor, znajdujący się w pewnej odległości od projektora w skanerze oblicza dystans każdego punktu w ułożonym kształcie. Inaczej jest w przypadku skanerów pasywnych, które nie emitują żadnego światła czy promieniowania same z siebie. Miast tego polegają na detekcji odbitego światła otoczenia.

Import skanowanych punktów do programów CAD

Po zebraniu wszystkich potrzebnych informacji o powierzchni przedmiotu skaner 3D tworzy plik zawierający chmurę punktów. W pliku zamieszczone są informacje o umieszczeniu tych punktów w przestrzeni trójwymiarowej, zapisane w postaci układu współrzędnych X, Y i Z. Po przetworzeniu danych specjalne sytemu CAD tworzą model przestrzenny. Model zapisać można w formacie STL lub IGES.