Blog

Czym są optyczne czujniki przemieszczenia

optyczne czujniki przemieszczenia

Czujniki optyczne to inaczej czujnik optoelektroniczny będący elementem automatyki. Działanie ich oparte jest na zasadzie wysyłania wiązki promieni świetlnych przez nadaj nich i odbierania ich przez odbiornik. Tego typu czujniki reagują na obiekty, które znajdują się na drodze przebiegu wiązki światła. Zaletą czujników optycznych jest przede wszystkim ich duży zasięg działania, który uzyskiwany jest dla małych obudów czujników. Dzięki wykorzystaniu i użytych do ich budowy układów elektronicznych i uzyskanie odpowiednich parametrów technicznych zapewniają dużą przydatność czujników optycznych w automatyce, we wszystkich gałęziach przemysłu.

Jak działa czujnik optyczny

Bardzo ważną kwestią w przypadku czujników optycznych odgrywa długość fali świetlnej emitowanej przez nadajnik. Zazwyczaj czujniki te wykorzystują modulowane światło z zakresu bliskiej podczerwieni, a przy tym mają one niewielką wrażliwość na światło widzialne otoczenia, co jest ich ogromną zaletą. Warto podkreślić również, że wzajemna synchronizacja nadajnika i odbiornika pozwala na uzyskanie dużej odporności czujników na zakłócenia i możliwość pracy w warunkach zanieczyszczenia powietrza i przy zabrudzeniu układu optycznego czujnika. Wynika to z faktu, że wytworzony w nadajniku silny impuls świetlny, nawet osłabiony przez rozproszenie, dociera do odbiornika i tam zostaje wzmocniony i analizowany, co pozwala na poprawne działanie całej automatyki. Poprawną pracę czujnika optycznego zapewnia również wysokiej jakości system soczewek optycznych, które dokładnie ukierunkowują promień świetlny w nadajniki i odbiorniku, umożliwiając realizację różnych funkcji.

Czujniki firmy PHILTEC

Firma ECTS ma w swoim mechanizmów umożliwiających badania nieinwazyjne. Należą do nich między innymi optyczne czujniki przemieszczenia. Oferowane przez nich urządzenie to światłowodowe czujniki przemieszczenia firmy PHILTEC, które umożliwiają bezstykowe pomiary przemieszczeń w zakresie do 50 mm z dokładnością od 0,03 μm. Te iskrobezpieczne i łatwe w adaptacji do różnych aplikacji czujniki, są odporne na warunki środowiskowe: mogą pracować zanurzone w cieczach, gazach oraz w ciężkich warunkach przemysłowych.