Blog

Detekcja gazów kamerami termowizyjnymi

kamera termowizyjna do wykrywanie gazów

Kamera termowizyjna to specjalistyczne urządzenie, które działa na zasadzie promieniowania podczerwonego. Każde ciało, którego temperatura jest wyższa od zera bezwzględnego, jest źródłem takiego promieniowania. Kamery tego typu mierzą sygnaturę cieplną badanych obiektów, a następnie tworzą termogram, czyli dokładny zapis obrazu cieplnego. Kolory takiego obrazu są umownie przypisane do poszczególnych wartości temperatury. Z tego względu urządzenia te są wykorzystywane do szybkiego wykrywania wycieków gazów, które są najczęściej niewidoczne dla ludzkiego oka.

Zastosowanie kamer termowizyjnych do detekcji gazów

Kamery termowizyjne to urządzenia umożliwiające przeprowadzanie skanowania dużych obszarów, w celu szybkiego wykrywania wycieków takich gazów jak np.: metan, propan, butan, LPG, ciekły amoniak, opary paliw i rozpuszczalników czy gazy chłodnicze. Z tego względu urządzenia te są stosowane w przemyśle petrochemicznym, gazowym oraz chemicznym. Mogą one skanować wiele tysięcy punktów instalacji pod pełnym obciążeniem podczas zaledwie jednej zmiany. Pomiary prowadzi się z pewnej odległości, dzięki czemu są one bezpieczne. Z pomocą kamer termowizyjnych można przeprowadzać obowiązkowe kontrole szczelności instalacji gazowych i precyzyjnie określać lokalizację ewentualnych wycieków gazów.

Dzięki kamerom termowizyjnym można też przeprowadzać pełną analizę temperaturową, dzięki czemu urządzenia te znajdują zastosowanie w diagnostyce urządzeń energetycznych, elektrycznych, mechanicznych i izolacji. Nowoczesne kamery termowizyjne wykorzystują zaawansowane oprogramowanie, dzięki któremu mogą wykrywać nawet bardzo małe zmiany temperatury w czasie. Takie zmiany są charakterystyczne szczególnie dla wycieków gazów chłodniczych. Po dokonaniu inspekcji z użyciem kamery termowizyjnej tworzone są obrazy i filmy, na których ukazane są wszelkie nieszczelności badanej instalacji wraz ze wskazaniem ich dokładnych pozycji GPS.

Do czego wykorzystuje się kamery termowizyjne przeznaczone do detekcji gazów?

Kamery termowizyjne stworzone do wykrywania gazów to urządzenia, które stosuje się między innymi do wykrywania wycieków takich gazów, jak:

  • CO,
  • butanu, propanu, metanu,
  • oparów paliw i rozpuszczalników,
  • agresywnego i szkodliwego gazu SF6,
  • gazów chłodniczych,
  • LPG,
  • ciekłego amoniaku.

Niektóre modele kamer termowizyjnych umożliwiają też obserwowanie wnętrza pieców gazowych, kotłów węglowych oraz innych tego typu urządzeń. Wszystkie kamery termowizyjne przeznaczone do wykrywania wycieków gazów oferują pełną rejestrację w paśmie podczerwieni oraz widzialnym. Dzięki nim możliwa jest wnikliwa diagnostyka instalacji gazowych i szybkie wykrywanie wszelkich niespodziewanych wycieków. Wskazanie dokładnej lokalizacji wykrytych nieszczelności pozwala szybko do nich dotrzeć i naprawić te niebezpieczne awarie, zanim dojdzie do tragedii.