Blog

Dlaczego pomiar drgań jest tak ważny

nauszniki ochronne

Wibroakustyka jest dziedziną nauki, która zajmuje się wszelkimi procesami drganiowymi i akustycznymi zachodzącymi w przyrodzie, maszynach, urządzeniach, środkach transportu i komunikacji. Drgania w terminologii fizycznej oznaczają ruch ciała spowodowany zazwyczaj siłą zewnętrzną. Podczas takiego ruchu obiekt zmienia swoje położenie pomiędzy dwoma punktami ułożonymi po obu stronach jego osi. Drgania w maszynach i urządzeniach wymuszone są przez siły napędowe, następują także wskutek uderzeń, przy zmianach obciążenia, warunków zewnętrznych, a także w wyniku luzów i nierówności. Maszyny poddane długotrwałym wstrząsom szybciej się zużywają, co może prowadzić do awarii i zakłóceń w procesie produkcyjnym. Badania drgań wykorzystuje się również w innym przypadku. Mianowicie, planując budowę jakiegokolwiek budynku w miejscu, w którym istnieje ryzyko, iż będzie on narażony na niekorzystne czynniki, takie jak wichury czy ruchy tektoniczne, również warto wykonać odpowiednie badania.

Pomiar wibracji budowli

Dzięki pomiarowi wibracji konstrukcji, budowli i obiektów dynamicznych możliwa jest ocena istniejącego stanu dynamicznego w odniesieniu do norm, które uwzględniają zmienność obciążeń dynamicznych. Przeprowadzone pomiary dostarczają niezbędnych informacji, które wykorzystywane są podczas działań mających na celu eliminowanie niepożądanego zmęczenia budynków i budowli. Stan taki spowodowany jest najczęściej procesami przemysłowymi, jak np. przepływem medium w rurociągach i kanałach czy procesem spalania w kotle. Pomiary wibracyjne wykonywane są również w budynkach mieszkalnych. Pozwalają one na ocenę wpływu stanu dynamicznego na komfort życia mieszkańców.

Pomiar drgań maszyn

Jednym z pierwszych symptomów postępującego zużycia maszyn, szczególnie wirnikowych, jest wzrost drgań na obudowach ich łożysk. Dzięki temu, iż drgania są pod stałym nadzorem, można z wyprzedzeniem przewidzieć termin przeprowadzenia remontu danego urządzenia, nim nastąpi jego awaria. Przed przystąpieniem do pomiarów drgań wskazane jest zapoznanie się z kryteriami dopuszczalnych wibracji dla danej maszyny. Znajdują się one w dokumentacji techniczno-ruchowej.