Blog

Do czego można wykorzystać skaner 3D?

skaner 3D

Skaner 3D to urządzenie analizujące informacje na temat wyglądu rzeczywistego obiektu i jego otoczenia. Odwzorowanie kształtu obiektu odbywa się poprzez stworzenie zbioru punktów, które opisują jego powierzchnię. Skaner 3D gromadzi surowe dane w postaci chmury punktów, a w bardziej zaawansowanych technologiach umożliwia zapis chmury punktów wraz z naniesionym na nią modelem siatkowym. Zasada działania skanerów 3D opiera się na analizie dystansu do powierzchni obiektu w każdym punkcie, co umożliwia identyfikację trójwymiarowej powierzchni tych punktów. Skanery 3D mogą być kontaktowe lub bezkontaktowe. Pierwsze z nich badają obiekt poprzez bezpośredni kontakt, natomiast drugie emitują promieniowanie lub rejestrują światło odbite.

Inżynieria, budownictwo i przemysł

Odwzorowanie geometrii trójwymiarowych obiektów rzeczywistych jest szybkie i dokładne, ponieważ w ciągu zaledwie 1 sekundy pomiaru zbierane jest ponad 2.5 miliona punktów. Otrzymany model cyfrowy może być dalej edytowany i przetwarzany. Zastosowanie skanerów 3D jest bardzo szerokie i obecnie można je spotkać w wielu branżach. Jedną z nich jest budownictwo i inżynieria lądowa, a zwłaszcza procesy projektowania. Skaner 3D pozwala na zwiększenie dokładności wykonywanych projektów. Wykorzystywany jest między innymi w zakładach produkcyjnych branży motoryzacyjnej, w lotnictwie do wykonywania prób wytrzymałościowych i obciążeniowych oraz w inżynierii odwrotnej do tworzenia dokumentacji CAD. Prototypowanie za pomocą skanera 3D pozwala na szybkie stworzenie modelu rzeczywistego obiektu bez konieczności używania specjalistycznych programów graficznych.

Skaner 3D pozwala zbadać objętość i pole powierzchni obiektów. Warto również wspomnieć, że skanery 3D służą także do wykonywania wiarygodnych pomiarów w procesach kontroli jakości. Za pomocą skanerów 3D można wytwarzać wyroby poglądowe i modyfikować istniejące produkty przy znacznym obniżeniu kosztów. Przykładem ciekawego zastosowania obiektów poglądowych jest możliwość oglądania produktów w sklepach internetowych z każdej strony. Skanery 3D znajdują ponadto zastosowanie w przemyśle energetycznym, stoczniowym, odlewniczym i kolejowym.

Medycyna, rozrywka i kultura

Skaner 3D w branży medycznej umożliwia projektowanie protez, wykonywanie badań przesiewowych oraz pomiarów znamion, a także symulowanie efektów pooperacyjnych. Ostatnie zastosowanie jest istotne zwłaszcza w medycynie estetycznej. W stomatologii pozwala stworzyć cyfrowy model szczęki zamiast odlewu gipsowego, umożliwia także projektowanie implantów. Skaner 3D wykorzystywany jest także do skanowania zabytków i tworzenia na tej podstawie dokumentacji oraz replik rzeczywistych obiektów. Pozwala przeprowadzić pełną digitalizację zabytku, dlatego coraz częściej spotkać go można w muzeach. Nie wolno także zapomnieć o szerokim zastosowaniu skanerów 3D w filmografii cyfrowej. Urządzenia te są niezastąpione przy tworzeniu trójwymiarowych modeli do filmów i gier komputerowych. Skaner 3D okazuje się także przydatny w sztuce użytkowej i wzornictwie przemysłowym.